Hľadaj štátnych zamestnancov a blízkych osôb v styku so štátom

Vyhľadávanie osôb a zamestnancov v štátnej a verejnej správe a osôb, ktoré pracujú pre firmy, ktoré obchodujú so štátom, alebo v ktorých má štát podiel. Naša databáza obsahuje údaje o viac ako 100 tisíc osobách. Napíšte meno, úrad alebo názov spoločnosti, kde hľadaná osoba pracuje a stlačte [ENTER] alebo «Hľadaj».

Napr. «Erika Bratislava» - pre nájdenie akejkoľvek Eriky pracujúcej v Bratislave

  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - zamestnanec ministerstva
  • Daňový úrad Prešov II - zamestnanec v daňovej správe
  • Daňový úrad Nitra II - zamestnanec v daňovej správe
  • Daňový úrad Nitra I - zamestnanec v daňovej správe
  • Daňové riaditeľstvo SR pracovisko Žilina - zamestnanec v daňovej správe
  • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - strážnik
  • Daňový úrad Bratislava VI - zamestnanec v daňovej správe
  • Daňový úrad Trebišov - zamestnanec v daňovej správe
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - zamestnanec ministerstva
  • Daňový úrad Dunajská Streda - zamestnanec v daňovej správe

Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

└─ aby si pridal komentár.

Komentáre

Show Facebook comments