Havária č. 120- oprava parného potrubia v šachte pri bč.113

Vitajte na stránke Ginn. Prinášame Vám všetky dôležité štátne dokumenty ako aj dokument: Havária č. 120- oprava parného potrubia v šachte pri bč.113 [24867]


Obsah a predmet zmluvy:

Číslo zmluvy: PSBZK-22/2007

Dodávateľ: Ján Krajčovič - Krajmont 913 08 Nová Bošáca

Predmet zmluvy: Havária č. 120- oprava parného potrubia v šachte pri bč.113

Zmluvná odmena: 6 630

Čiastka navýšená dodatkami: 0

Celková suma: 6 630

Viazané prostriedky: 0

Rezort: Ministerstvo obrany SR

Objednávateľ: PSB Zemianske Kostoľany

Súbor

Názov: Havária č. 120- oprava parného potrubia v šachte pri bč.113
/docs/havaria-oprava-parneho-potrubia-sachte.pdf

Nájdi viac o Havária 120 oprava parného potrubia šachte pri 113 na: Google | Yahoo | Bing | Facebook | Wikipedia

Poznámka: Dokument spracovala spoločnosť GRAPHTEC s.r.o.. Držiteľom digitálneho vyhotovenia dokumentu je vydavateľstvo Smer s.r.o.. Portál smer.sk dokument zverejnil so súhlasom držiteľa a nenesie zodpovednosť za kvalitu jeho spracovania alebo osobné údaje osôb v ňom obsiahnutých.

Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

└─ aby si pridal komentár.

Názory a komentáre

Show Facebook comments