smer, smer.sk
SMER sro • Lubinska 18 • 811 03 Bratislava • Slovakia • Tel. +421 (0)2 33 00 65 84