Darujte GINN svoje 2 percentá zo svojej dane za rok 2022

Poukáže podiel zo svojej zaplatenej dane v roku 2023 pre aktivity GINN

Aktualizácia údajov k 15.1.2023

Darovať podiel z dane môže každý daňovník SR, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu - musí však spĺňať podmienky uvedené v Zákone o daniach z príjmov (595/2003 Zz). Darca je povinný jednoznačne a zrozumiteľne identifikovať príjemcu 2%.

Niektoré inštrukcie pre 2% z dane nájdete aj tu

Údaje na poukázanie 2% z dane za rok 2022 pre GINN.PRESS, Martin Daňo

Limit na poukázanie podielu zo zaplatenej dane

do 31.3.2023 - fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie vo svojom mene a právnické osoby<

do 30.4.2023 - fyzické osoby (zamestnanci), za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ + priložiť Potvrdenie o zaplatení dane

Komu môžeme darovať 2% z dani z príjmov?

Adresátom môže byť len registrovaný prijímateľ. Zoznam eviduje Notárska komora SR, ktorá je povinná tento zoznam zverejniť najneskôr do 15.januára. V zozname uvádza všetky potrebné údaje o tej ktorej organizácií, ktoré je potrebné uviesť v daňovom priznaní.

Podporte aktivity GINN / údaje na poukázanie 2% z dane

Ak sa rozhodnete v roku 2020 poukázať svoje percentá zo zaplatenej dane z príjmu za rok 2019 združeni GINN, odborový zväz, údaje pre spracovanie formulára o poukázaní vášho podielu sú tu:

Údaje GINN pre príjem 2% z dane

Názov: GINN, odborový zväz

Forma: Občianske združenie

IČO: 51215861

Sídlo: Ľubinská 18, 81103 Bratislava

Okres: Bratislava I

Rok registrácie: 2022, pre daň splatnú v roku 2023

Tlačivo pre poukázanie 2% z dane pre zamestnancov

Predvyplnené tlačivá v .PDF sú tu:

*Predvyplnené tlačivo - vyhlásenie pre zamestnanca *Potvrdenie zamestnávateľa

Podnikatelia a právnické osoby podávajú vyhlásenie cez postál Finančnej správy - stači vyplniť údaje nášho občianskeho združenia.

Kde doručiť tlačivo?

Tlačivo (vyhlásenie a prílohu) môžete podať osobne na akomkoľvek Daňovom úrade alebo poslať bežnou poštou na adresu najblžšieho úradu (adresy úradov sú tu), prípadne pošlite na našu adresu a podáme ho my.


GINN pomáha zlepšovať prostredie v štátnej a verejnej správe. GINN podporujú prevažne občania. Zaujímavé linky:

Kto už podporil GINNAko inak môžem podporit GINNVideokanál GINN

Ako poukázať dve percentá z dane?

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie podáva váš zamestnávateľ

Ak ste podnikateľ, firma alebo podávate sám daňové priznanie informácie nájdete nižšie.

Rady a užitočné linky ako poukázať 2% z dane

Slovensko.sk Ako poukázať 2 % z daní?Finančná správa / daňový úrad informujeFinančná správa: Poukázanie podielu zapl. dane zamestnancom

Termíny na predloženie vyhlásenia

Zamestnanec, fyzická osoba, ktorá má potvrdenie od zamestnávateľa o ročnom zúčtovaní dane, môže daňový úrad požiadať o poukázanie podielu zo zaplatenej dane do konca termínu na jeho podávanie, väčšinou do konca Marca bežného roka.

Právnická osoba môže požiadať o poukázanie podielu zo zaplatenej dane v lehote na podanie daňového priznania, väčšinou do konca Marca bežného roka, alebo ak má posunutý termín na podanie daňového priznania, tak do tejto lehoty.


Ďalšie tlačivá pre subjekty, ktoré podávajú daň. priznanie samostatne

Zamestnanci, ktorí podávajú daňové priznanie samostatne (nie prostredníctvom zamestnávateľa), podnikatelia, živnostníci a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie samostatne môžu použiť predvyplnené tlačivo pre svoje daňové priznanie.

pripravujeme


Podiel som už poukázal inému. Môžem to zmeniť? Áno!

V prípade, že ste už dve percentá poukázali inej organizácii - je možné to ešte zmeniť v lehote uvedenej vyššie jednoduchým listom.

Otvorte, vyplňte a vytlačte toto list na zmenu prijímateľa.

Skontrolujte svoje údaje, podpíšte a doručte na najbližší daňový úrad osobne alebo poštou (v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode).


Notársky register / Evidencia prijímateľa GINN

Prijímatelia 2 percent zo zaplatenej dane sú evidovaní v centrálnom registri Norátskej komory.

Záznam združenia GINN pre 2 percentá z dane za rok 2022 - je na tejto linke.

Ďalšie informácie a návody

Ďalšie informácie o podieli na zaplatenej dani nájdete:

Rozhodni.sk: ako poukázať 2% z dane

Iné formy podpory

GINN môžete podporiť aj priamo a to prevodom z bankového účtu alebo platobnou kartou.

Pre iné formy podpory GINN kliknit tu.


Externé odkazy

Ďalšie informácie o podieli na zaplatenej dani nájdete:

Rozhodni.sk: ako poukázať 2% z daneDvePercenta.sk: Ako poukázať 2%

Nepovinné údaje GINN.PRESS - prijímateľa 2% z dane

Evidenčné číslo poberateľa: 13989/2022 Dátum registrácie: 8.12.2022