Odborový zväz GINN

Odborový zväz GINN zastúpi práva zamestnancov v akejkoľvek firme a organizácii na Slovensku

V utorok 7. Novembra 2017 vzniklo Odborové združenie GINN, ktoré bude zastupovať zamestnancov pred zamestnávateľmi a štátom vo veci ich pracovnoprávnych vzťahov, mzdových nárokov a všetkých práv... Zavádzame novodobé metódy, ktoré posilnia práva zamesntancov. Odbory sú inštitucionalizované združenia zamestnancov s cieľom presadzovať ich pracovné, hospodárske, sociálne, politické a iné záujmy. V každej organizácii môže byť aj niekoľko odborových organizácií.


Oficiálne informácie:

 • Názov organizácie: Odborový zväz GINN
 • Sídlo: Ľubinská 18, 81103 Bratislava
 • IČO: 51215861
 • Dátum vzniku: 7.11.2017
 • Kontakt: info@ginn.press

Prihláška

Prihláška prihláška do Odborov GINN a NOZ je tu.


V týchto dňoch pripravujeme zázemie a administratívu pre riadne fungovanie odborovej organizácie. Zaregistrovali sme prvých členov a pokračujeme v prijímaní prihlášok. Svoju činnosť sme už ohlásili v desiatkach organizácií a firiem po celom Slovensku.

Ciele

 • Transparentné vyjednávanie so zamestnávateľmi (kamery a pod.)
 • Adekvátna mzda za odvedenú prácu
 • Zlepšenie pracovných podmienok
 • Boj proti svojvôli zamestnávateľov a vykorisťovaniu pracovníkov
 • Boj proti mobbingu (pracovnej šikane)
 • Právne vzdelávanie zamestnancov
 • a dalšie (zoznam pripravujeme)

Výhody členstva v Odboroch GINN

 • právna pomoc
 • zastupovanie pred zamestnávateľom
 • zastupovanie pred súdom
 • a dalšie (zoznam pripravujeme)

Miesta, kde už pôsobíme

Tu nájdete zoznam zamestnávateĺov,kde odbory GINN pôsobia.

Členstvo v Odoboroch GINN

Členstvo v odboroch bude symbolicky spoplatnené na ročnej báze (aby sa zamedzilo zlomyselným prihláškam) a predbežne sme sa uzniesli, že nebudeme vyžadovať žiadne mesačné platby.

 • Prihláška, registrácia a prvý rok členstva: 10 EUR (alebo dobrovoľná výška)
 • Každý ďalší rok členstva: 5 EUR/ročne (alebo dobrovoľná výška)

Po zaregistrovaní člena Odborového zväzu GINN vám bude doručený certifikát a členský preukaz.

Youtube

Informácie z oblasti odborov nájdte v playliste Odborový zväz GINN a práva zamestnancov


Dátum aktualizácie: 4.12.2017