Overiť STK vozidla

Skúška technickej kontroly - overiť motorové vozidlo

Stav kilometrov vozidla je zadávaný pri technickej alebo emisnej kontrole vozidla pracovníkom STK. Overeniť kilometre a technickú kontrolu je možné zadaním evidenčného čísla vozidla, VIN čísla vozidla alebo čísla protokolu technickej kontroly.

Systém overovania technickej kontroly a stavu kilometrov prevádzkuje spoločnosť Testek, poverená technická služba technickej kontroly vozidiel.

Technická kontrola vozidla

Overiť kilometre a technickú kontrolu je možné zadaním evidenčného čísla vozidla, VIN čísla vozidla alebo čísla protokolu technickej kontroly.

Systém overovania technickej kontroly a stavu kilometrov prevádzkuje spoločnosť Testek, poverená technická služba technickej kontroly vozidiel.

Overenie emisnej kontroly

Emisnú kontrolu je možné overiť pomocou evidenčného čísla vozidla, VIN čísla, čísla protokolu emisnej kontroly, čísla osvedčenia emisnej kontroly alebo čísla nálepky EK.

Systém overovania emisnej kontroly zabezpečuje spoločnosť SEKA, poverená technická služba emisnej kontroly vozidiel.

Povinné zákonné poistenie

Porovnajte si ceny povinného zmluvného poistenia pre vaše vozidlo, vyberte si to najvýhodnejšie a uzatvorte PZP online cez internet.

Overiť platnosť PZP

Na overenie platnosti povinného zmluvného poistenia vozidla slúži aplikácia Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Zadaním ŠPZ vozidla je možné zistiť či a dokedy má vozidlo platné povinné zmluvné poistenie.

Systém overovania údajov v poistnej zmluve na povinné zmluvné poistenie spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov.

Kontrola originality vozidla

Pokiaľ vozidlo absolvovalo kontrolu originality, je možné preveriť vozidlo online a to zadaním evidenčného čisla vozidla, VIN čísla, alebo čísla kontrolnej nálepky z kontroly originality

Systém overovania kontroly originality zabezpečuje spoločnosť IRIS IDENT s.r.o., poverená technická služba kontroly originality vozidiel.

Overiť leasingovú spoločnosť

Pred kúpou ojazdeného vozidla je vhodné preveriť či dané vozidlo nepatrí leasingovej spoločnosti v SR.

Register vozidiel spravuje Asociácia leasingových spoločností Slovenskej Republiky.

Odcudzené motorové vozidlá

Skontrolovať či vozidlo nebolo odcudzené je možné v evidencii odcudzených motorových vozidiel. Možno vyhľadávať podľa VIN čísla alebo EČ.

Evidenciu odcudzených motorových vozidiel spravuje Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky.