Novinár dostal pokutu 3000 EUR za filmovanie úradníkov

Pokuta tohto druhu je rarita a nebezpečný precedens. Daňový úrad Bratislava ju udelil za filmovanie na daňovom úrade

Bratislava, 28.3.2013 / Autor: Martin Daňo

Podľa názoru správcu dane, je filmovanie úradníkov v rozpore so zákonom a preto Daňa potrestal pokutou 3.000 EUR.

Aktivista a novinár Martin Daňo pokutu dostal za to, že video zverejnil na stránke YouTube.

Prečo bola pokuta

Podľa textu rozhodnutia (viď obrázky nižšie) je možné na daňovom úrade filmovať len so súhlasom Prezidenta finančej správy, v tom čase Ing. Františka Imreczeho. Svoje rozhodnutie ďalej správca dane dôvodí tým, že sa jedná o neverejné zasadanie, ktoré podlieha daňovému tajomstvu.

Martin Daňo sa uchovania daňového tajomstva vzdal.

Pokuta je nezákonná

Proti pokute podávame odvolanie a neskôr aj žalobu. Z právnej analýzy a názoru odborníkov z právnej a mediálnej oblasti je jednoznačné, že správca dane postupoval v rozpore so zákonom a vydal nezákonné rozhodnutie.

Kto rozhodol o pokute?

Daňový úrad Bratislava, oddelenie kontroly, konkrétne Ing. Ivana Pašková - riaditeľka odboru kontroly.

Kto je Martin Daňo

Martin Daňo bol zakladateľom Občianskeho združenia Daňová reforma a spoločenský rozvoj, v skratke DRSR, a stránky Smer.sk - pre kontrolu štátnej a verejnej správy Slovenskej republiky, GINN - globálnej investigatívnej spravodajskej siete. V rokoch 1999 až 2002 pôsobil v Bratislave, kde sa venoval obchodom v oblasti nehnuteľností a internetu. Od roku 2003 žije v Paríži vo Francúzsku. Je autorom niekoľkých zlepšovateľských postupov a držitel niekoľkých ocenení v oblasti spracovania dát a internetových procesov. Od roku 2007 sa venuje štátnej a verejnej správe a transparentným procesom na úradoch a vo verejnom obstarávaní.

Čo sa filmovalo

Martin Daňo sa pokúsil zdokumentovať extrémne špecifický stav prejednania protokolu o daňovej kontrole, kedy správca dane prerokovával protokol o daňovej kontrole, ktorá trvala takmer 3 roky, pričom ojedinelosť je v tom, že daňovú kontrolu nebolo možné ukončiť pre procesné pochybenia svojich zamestnancov a umelo spôsobované prieťahy práve správcom dane.

Procesné pochybanie v tomto prípade spravila Ing. Ivana Pašková - teda osoba, ktorá Daňovi teraz udelila pokutu za zdokumentovanie tohto prípadu.

Správca dane chcel v deň prerokovania protokolov o daňovej kontrole prerokovať protokol viac ako 2 roky starý miesto toho, aby vyhotovil nový protokol - Martin Daňo to chcel nafilmovať - jednak ako subjekt a zároveň ako novinár.

Je zrejmé, že účelom pokuty, ktorú Ing. Pašková udelila je aj to, že sa pokúsil zachytiť celkový stav a procesné chyby, ktorých sa dopustilo oddelenie kontroly práve pod vedením Ing. Ivany Paškovej.

Toto je jeden zo siedmych zverejnených záznamov, za ktoré dostal Martin Daňo pokutu:

Pokuta 3000 EUR bola udelená za zverejnenie týchto 7 videí:

Ďalšie videá úradníkov, ktoré pokutované neboli

Ďalej si treba klásť otázku, prečo pokutu správca dane neudelil napríklad za videá, ktoré boli zverejnené ešte skôr ako tie, pre ktoré teraz Martin Daňo pokutu dostal a kde zamestnanci tiež vyjadrili svoj nesúhlas s filmovaním:

Okolnosti, ktoré predchádzali udeleniu pokuty

Pokuta prišla potom, ako Martin Daňo napadol niekoľko netransparentných verejných obstarávaní, ktoré sa týkali spoločnosti SAP a dodávky licencií a software pre štát.

Televízia JOJ na základe zistení Martina Daňa prípad zverejnila tuto:

Licencie mala pre Ministerstvo dodať prostredníctvom spoločnosti Hewlett Packard spoločnosť SAP, ktorú do roku 2012 na Slovensku zastupoval Ing. František Imrecze - v súčasnosti pôsobí ako Prezident finančnej správy.

Jeho pravá ruka sa vola Ing. Daniel Čech, 34 ročný, riaditeľ sekcie daní a ciel s prepožičaným titulom plukovník, je tiež jednou z ústredných postáv, ktorá túto pokutu nariadila udeliť.

Ing. František Imrecze a Ing. Daniel Čech sú totiž členmi komisie pre zavedenie lotérie pre losovanie bločkov z registračných pokladníc.

Podľa zistenia Martina Daňa je za týmto nezmyselným a netransparentným pokusom práve spoločnosť SAP, ktorá zabezpečuje systém tejto lotérie na TAIWANE.

Relevantné články: Bločková lotéria 1, Bločková lotéria 2

Martin Daňo ďalej zistil, že Prezident Finančnej správy - Ing. František Imrecze si nasledujúci deň potom, ako bol do tejto funkcie zvolený obstaral zlaté telefonické číslo, ktoré. stálo 597 EUR. Za tento zbytočný módny výstrelok sa zaplatilo z daní všetkých občanov.

Dňa 4.3.2013 vyzval Martin Daňa Ministra Jána Počiatka aby sa podrobil testu na drogy. Ján Počiatek sa doteraz testu nepodrobil - časomiera ministra je tuto. Počiatek je osobný priateľ s Branislavom Kušíkom (viď nižšie).

Kto doručil rozhodnutie o pokute

Dňa 18.3.2013 kontaktoval Martina Daňa neznámy muž, ktorý sa predstavil ako zástupca Kriminálneho úradu Finančnej správy (KUFS). Volal z osobného mobilného čísla - nie toho, ktoré mu bolo pridelené na pracovné využitie. Dňa 19.3.2013 tento muž navštívil niekoľko miest, kde by sa mohol Martin Daňo zdržiavať. Jeho pohyb zachytili kamery a elektronické záznamové média.

Martin Daňo následne oficiálnym listom informoval KUFS, že je kedykoľvek k dispozícii a že žiada vysvetlenie kto a prečo ho hľadal. Jednalo sa o pán Mgr. Schronera, ktorého úmysly a súkromná inicitíva neboli celkom jasné. Mgr. Schroner následne emailom doručil výzvu, aby sa Martin Daňo dostavil dňa 25.3.2013 do priestorov uvedeného úradu, pričom tento dátum stanovil tak, aby padol presne na iný mimoriadne dôležitý deň kedy sa mal Martin Daňo osobne zúčastniť pojednávania na Úrade verejného obstarávania (ÚVO) vo veci námietok proti obstaraniu dopravného informačného systému za 29 miliónov EUR. ÚVO stanovilo deň pojednávania na 25.3.2013 a to iba niekoľko minút predtým, ako Daňa kontaktoval Mgr. Schroner z KÚFS.

Mal Martin Daňo pochopiť, že sa nemá o dopravný infomačný systém zaujímať, lebo môže byť postihnutý inak?

Môže pokuta súvisieť s jeho prílišnou aktivitou vo veci netransparentného obstarávania informačných systémov, ktorých hlavným dodávateľom pre Slovenskú republiku je spoločnosť SAP, ktorú ešte donedávna reprezentoval Ing. František Imrecze - teraz prezident Finančnej správy?

Daňová kobra, Branislav Kušík a Ministerstvo financií

Daňová kobra je špecialivaný útvar, ktorý spadá aj do organizácie KÚFS. Údajným tvorcom daňovej kobry je Ing. Branislav Kušík. Na túto osobu sme upozornili niekoľko vybraných médií najmä v súvislosti s podozrením na ovládnutie letiska a ďalších štánych spoločností. Denník Plus1 Deň o ňom informovalo v článku Gorila a letisko: Aké spojenie je medzi Pentou a novým vedením štátnej spoločnosti.

Ministerstvo financií doteraz odmieta zverejniť vzťah s Branislavom Kušíkom a upresniť dôvody a príčiny toho, ako je možné že Ing. Branislav Kušík komunikoval s Ministerstvom vnútra o projekte Daňová kobra, pričom je pravdepodobné, že v tom čase nemal ani potrebnú bezpečnostnú previerku.

Ďalej sa zistilo, že Ing. Branislav Kušík je dosadzovaný do dozorných rád strategických štátnych podnikov: Letisko Bratislava, Slovenská pošta, Metro Bratislava, Národná diaľničná spoločnosť a pod. Branislav Kušík je z prostredia Gorily a je osobný priateľ ministra dopravy Jána Počiatka, ktorý ho do vedenia štátnych podnikov presadzuje.

Branislav Kušík v Obchodnom registri - aktuálne záznamy

Branislav Kušík v Obchodnom registri - všetky záznamy

Pokuta za filmovanie na úrade je nebezpečný precedens!

Názor na to, aké sú teda skutočné dôvody pokuty nech pozorný čitateľ určí sám. Aj naďalej ďakujeme našim priaznivcom za akékoľvek námety, podozrenia, informácie o korupcii a čokoľvek, čo môže prispieť činnosti združenia GINN pre ochranu verejného záujmu, transparentnosť a boj proti korupcii.

Vyhlásenie Martina Daňa na záver

Nech príde pokuta koľko razy chce a v akejkoľvek výške - budeme pracovať ďalej tak ako doteraz. Ak správca dane cítil potrebuju ju udeliť, asi vedel prečo. Problém pokuty aj iných rozhodnutí správcu dane je, že o právnych otázkach rozhodujú hlavne ekonomickí inžinieri typu Ing. Pašková, ktorá za svoje pochybenia nenesie žiadnu zodpovednosť. Preto sa treba zacieliť práve na prenos zodpovednosti za rozhodnutia práve na tieto osoby. Ja si myslím, že je to posledný výstrel do tmy a osoby, ktoré za tým stoja nech vedia, že o nich viem ja a aj desiatky a stovky ďalších, ktorí na dokumentácii ich nekalej činnosti pracujú. Všetko je to o zneužívaní moci a momentáleho postavenia. Tí, čo mi pokutu udelili môžu mať moc, no my musíme mať preto rozum. Nech sa nikto nedá zastrasiť podobnými vyhrážkami, pokutami a zneužívaním moci. Občania tvoria štát a štát a jeho zamestnaci sa musí vedieť podrobiť verejnej kontrole a nie sa jej vyhýbať, alebo občanov či novinárov trestať ak ich na kontrolu vyzvú.

Udelenie pokuty preto vnímam v duchu výroku Napoleona Bonaparte: Nič nie je panovačnejšie ako slabosť, ktorá sa cíti byť podopretá silou.

Tu sú štyri strany rozhodnutia o udelení pokuty

Kompletný text v .pdf doručíme po zaslaní dotazu na info@dane.sk

Združenie GINN a jeho aktivity na ochranu verejného záujmu a boj proti korupcii môžete podporiť aj tuto.


Filmovanie úradníkov bolo témou talk Show Jána Krausa

Celý záznam relácie: Martin Daňo u Jána Krausa je TU.


Aktualizácia Máj 2015 - Krajský súd rozhodol: Pokuta je nezákonní

Krajský súd Bratislava, predsedníčka senátu JUDr. Anna Peťovská a členovia senátu JUDr. Viera Šebestová a JUDr. Dáša Filová jednohlasne rozhodli 26.5.2016, že pokuta za filmovanie úradníkov je nezákonná

Aktualizácia Jún 2015 - František Imrecze sa odvolal

František Imrecze sa odvolal - text zverejníme čoskoro


Bratislava, 28.3.2013 / Autor: Martin Daňo

Autor: GINN

Kľúčové slová: pokuta, daňová kontrola, filmovanie, berní kontrola, inisterstvo financií, berní úřad, finance, financie, sankcia, daňový úradník, berňák,gorila, gorilla, megalodon, kauza, korupce

Páči sa vám článok? Podporte GINN