Daňovú Kobru stvorila Gorila. Slúži na plnenie politických cieľov?

Presne v deň, kedy sa mala posudzovať napadnutá súťaž za 29 miliónov EUR zasyčala Daňová Kobra. Náhoda alebo účel?


Bratislava, 23.4.2013, Produkcia: Ginn

Autor: Martin Daňo, Spoluautor: Lenka Dale


Dešifrovali sme ďalšiu časť spisu Gorila. V spise Gorila bol označený ako Gučík, v skutočnosti sa jedná o Branislava Kušíka - osobného priateľa a finančného poradcu Ministra Jána Počiatka a Jirka Malchárka. Špecialista na dane je aj tvorca projektu Daňová kobra, ktorá údajne striehne na podvodníkov najvyššieho rázu. Podľa našich informácií však Daňová kobra slúži na ochranu GORÍL!

Prepisy nahrávok z odpočúvania bytu, ktorý bol predmetom kauzy GORILA, sú uskutočňované manuálne, tzn. prepisujú sa ručne. Spolupracovníci a prispievatelia pre portál GINN detekovali závažnú chybu v doteraz nejasnej časti spisu Gorila a identifikovali neznámu osobu pod menom Gučík - Gučík je v skutočnosti Kušík.

Ing. Branislav Kušík je neoficiálnym otcom a tvorcom projektu daňová kobra. Existujú rôzne podozrenia, že daňová kobra slúži politickým cieľom.

Ochraňuje Kobra Gorily?

Kriminálny úrad finančnej správy vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky a plní najmä úlohy v rámci plnenia povinnosti v oblastí daní a ciel. Jeho špecializovaným odborom, spolupracujúcim s Ministerstvom vnútra je aj odbor pôsobiaci pod názvom "Daňová kobra". Podľa operatívnych informácií, ktoré získalo združenie GINN bol zriadzovateľom tohto orgánu Ing. Branislav Kušík.

Počiatek: Kušík sa osvedčil

V úzkych kruhoch agentov bezpečnostných služieb sa za otca Daňovej kobry teda označuje Branislav Kušík, ktorý je osobný priateľ pánov:

Kušík v rokoch 2003-2004 pôsobil ako '''podpredseda predstavenstva Malchárek Racing a.s..Iné zdroje hovoria o jeho priamom pôsobení v kauze Gorila.

Ján Počiatek a Branislav Kušík

Kušík o projekte Daňová kobra priamo rokoval s Ministerstvom vnútra - pritom existuje podozrenie, že v tom čase nemal ani bezpečnostnú previerku a pritom sa dostával k utajovaným skutočnostiam. Tiež existuje informácia, že Kušík sa dostal do sporu s vysoko-postaveným funkcionárom bezpečnostného zboru.

Ministerstvo Financií tají na základe čoho Kušík vystupoval v jeho mene a odmieta aj poskytnúť dokumenty súvisiace s jeho osobou - Kušík vraj pôsobil ako radový referent.

Telefonická nahrávka so zamestnancom Ministerstva financií o Kušíkovi:

Podľa nášho zdroja - bol Kušík "spoľahlivý" účtovník a "vyhľadávaný odborník" pre "optimalizáciu" priamych a nepriamych daní pre súkromné osoby a spoločnosti od druhej polovice 90-tych rokov.

"Kušík sa osvedčil" - týmito slovami obhajoval Kušíka Minister Počiatek na otázku, prečo ho Ministerstvo dopravy ako súkromnú osobu nominovalo do viacerých dozorných rád rôznych strategických podnikov štátu.

Článok je tuto: Z Gorily priamo do dozorných rád štátnych podnikov

V súčasnosti pôsobí Kušík v týchto strategických štátnych podnikoch: Dostal sa tam na základe osobného doporučenia Ministra Jána Počiatka po voľbách 2012.

Kto je v skutočnosti Branislav Kušík? (čítajte TU!)Existuje podozrenie že bol účtovníkom GORÍL! - Jirko Malchárek ho v spise Gorila priamo doporučuje ako svojho účtovníka Haščákovi.

Chyba prepisu: Kušík bol v spise Gorila uvedený ako Gučík

V spise Gorila sa objavilo v súvislosti s firmou GovCo a.s. meno Braňo Gučík. Toho ako svojho účtovníka navrhoval do vedenia Jirko Malchárek za predsedu predstavenstva. Prepisy z odpočúvania sa spracovali ručne, preto je predpoklad, že niekto meno Braňo Kušík reprodukoval ako Braňo Gučík, čo potvrdzuje aj následný dialóg, kedy ho Jaroslav Haščák nenamietal - no pousmial sa nad tým, lebo Braňa Gučíka by si mohol niekto zamieňať za partnera Penty Martina Gučíka (správne malo byť Martina Kušíka).


Brano Gučík z Gorily je v skutočnosti Branislav Kušík


Brano Kušík a Martin Kúšik mali meno Gučík, chyba v prepise Gorily


Daňová kobra motivuje, demotivuje, likviduje

Kušík mal stále ambície kontrolovať riadenie a správu daní na Slovensku - preto sa osobne inicioval v procese zriadenia jednotky Daňovej kobry - je to špecializovaný útvar pre boj s najťažším zločinom (oficiálne) - útvar daňovej kobry ale zložený z úzkeho kruhu osôb, ktorý v malom dôvernom kruhu a v tichosti dokáže veľmi účinne motivovať alebo demotivovať nepohodlné subjetky, prípadne ich aj likvidovať (a to použítím rôznych sofistikovaných metód - pozrite posledné realizované prípady, prípadne sledujte ďalej www.ginn.press).

Za nepohodlné subjekty sú považované predovšetkým:

  • konkurenčné spoločnosti
  • politickí činitelia
  • občianski aktivisti
  • média a ich zástupcovia

Známe sú prípady, kedy prostredníctvom inštitútu daňových kontrol dochádza aj k priemyselnej špionáži a pod. Nie menej zaujímavý je odbor boja proti daňovým podvodom, ktorý riadi Ing. Ondrej Jendroľ.

Ondrej Jednroľ, Branislav Kušík

Prečo sa o GINN zaujíma Daňová kobra?

Združenie GINN v krátkom čase publikovalo správy o:

Televízia zistení Martina Daňa a Ginn zverejnila Televízia JOJ aj tento prípad:

GINN tiež podal niekoľko podnetov na ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) na zrušenie obstarávaní predraženého software. Jeden z najväčších dodávateľov software pre štát je spoločnosť SAP, ktorú od roku 2006 do 20012 zastupoval práve Ing. František Imrecze. V roku 2012 sa Imrecze stal prezident finančnej správy.


Cieľom aktivít GINN nie je len dianie popisovať, ale aj do udalostí aktívne zasahovať. Ginn podniklo konania na zrušenie netransparentných súťaží a pokúša sa zrušiť obstarávanie, kde štát plánuje netransparentne vynaložiť niekoľko miliónov EUR.


Prostredníctvom siete spolupracovníkov a spoločností GINN podal námietky proti podmienkam týchto súťaží:

  • Obstaranie služieb aplikačnej podpory, Obstarávateľ: Ministerstvo financií, cena: 1.061.000 EUR
  • Obstaranie dopravného informačného systému, Obstarávateľ: Ministerstvo dopravy, Cena: 29.250.000 EUR (viac ako 1miliarda korún)

Nepáčilo sa im to - získali sme totiž informácie o skutočných motívoch a ich ekonomických väzbách a záujmoch osôb, ktoré ich do týchto funkcií nominovali.

Podozrivá sa javí aj iniciatíva Ministra financií, a hlavne pána Imreczeho zaviesť tzv. Bločkovú lotériu alebo predražené a neopodstatnené dodávky software (hlavne SAP) pre Slovenskú republiku a štátne podniky.

Náhoda alebo zastrašovanie novinárov?

Výsledky investigatívnej činnosti združenia GINN a následné odhalenia neostali nepovšimnuté - ozvala sa nám Daňová kobra. Vyšetrovatelia KÚFS sa telefonicky a v rovnaký deň, ako ÚVO stanovil termín pojednávania komisie, dožadovali osobného stretnutia s Martinom Daňom - cieľom bolo ho demotivovať od ďalšieho verejného postupu vo veciach, z ktorých niektoré sme popísali v tomto článku.

Daňo odmietol prísť bez oficiálneho predvolania - je totiž dôležité aby ste predvolanie mali v oficiálnej podobe tak, aby ste mohli preukázať, že ste sa takejto veci mali zúčastniť. Dátum výsluchu vyšetrovateľ stanovili na rovnaký deň, kedy sa mal Daňo zúčastniť pojednávanie pred komisiou UVO.


Rekapitulácia

Martin Daňo podal námietky proti súťaži na dodávku software za 29mil EUR pre Ministerstvo dopravy

18.3.2013 - Úrad pre verejné obstarávanie stanovil, že 25.3.2013 zasadne komisia

18.3.2013 - Martinovi Daňovi telefonuje vyšetrovaťeľ Kriminálneho úradu Finančnej správy (KÚFS) - daňová kobra

19.3.2013 - Vyšetrovateľ hľadal Martina Daňa - chodí sám a bez sprievodu

19.3.2013 - Martin Daňo zasiela lisť KÚFS so žiadosťou o oficiálne predvolanie

20.3.2013 - Vyšetrovateľ zasiela predvolanie na KÚFS - dátum výsluchu určil na 25.3.2013

Dňa 25.3.2013 mala Komisia ÚVO skúmať podmienky súťaže na dodávku software pre Ministerstvo Dopravy (riadi ho Ján Počiatek) za 29 miliónov EUR.


Telefonická nahrávka

Mimoriadne zaujímavý je aj spôsob komunikácie s vyšetrovateľom KÚFS. Tu je exkluzívna telefonická nahrávka s vyšetrovateľom KÚFS (daňová kobra) zo dňa 18.3.2013:

Čo bolo účelom? Logické otázky:

Prečo vyšetrovateľ kontaktoval Daňa iba pár hodín potom, keď ÚVO stanovil dátum, kedy zasadne komisia a preskúma podmienky súťaže?

Prečo vyšetrovateľ stanovil dátum výsluchu na rovnaký deň, keď mala komisia zasadnúť?

Mal Daňo z tohto pochopiť, že pred komisiu ÚVO nemá radšej predstúpiť?

Mal ho vyšetrovateľ demotivovať od toho, aby sa o predražené zákazky a software, ktorý obstaráva štát, zaujímal?

Má združenie GINN a Martin Daňo nechať netransparentné obstarávanie nepovšimnuté?

Ako je možné, že po voľách 2012 je Branislav Kušík hromadne nominovaný do strategických podnikov štátu?


Náhoda, či pokus o zastaršenie?


Začína byť Slovensko totalitný štát?

Zneužívanie moci a zastrašovanie subjektov policajnými a silovými orgánmi štátu je u nás bežné - v riadnej a slušnej spoločnosti je to neprípustné.

Totalitný štát je systém vládnutia vo fašistickom štáte (názor pravice i ľavice) a v období diktatúry proletariátu v socialistickom štáte (názor pravice):

  • funguje na princípe zastrašovania, násilia, teroru a vytvárania obrazu nepriateľa
  • funguje na princípe triedneho útlaku v prípade diktatúry proletariátu
  • prenasleduje rôzne skupiny obyvateľstva a likviduje ich v koncentračných táboroch, gulagoch

Kompletný materiál o osobách, ktoré riadia Finančnú správu práve spracováva zahraničná zložka združenia GINN.


Kto je v skutočnosti Branislav Kušík?


Aktualizácia z 19.9.2014

GINN získal operatívne informácie, že sa udeľujú štátne vyznamenania za "vzornú službu" - okamžite sme sa tam išli pozrieť - no nikto nás tam nechcel! Údajne sa jednalo o súkromnú akciu (pozn. ale za štátne peniaze?). Tento deň sa však zapíše do histórie pre inú vec: Po vypuknutí kauzy Gorila štát zrejme prvý raz oficiálne vyznamenal jej priameho aktéra - v spise figuroval ako účtovník - Branislav Kušík (osobný priateľ Počiatka a Malchárka).


Bratislava, 23.4.2013, Produkcia: Ginn

Autor: Martin Daňo, Spoluautor: Lenka Dale


Páčia sa Vám aktivity GINN? Podporte nás!

Zdieľajte naše príspevky alebo ich "lajkujte", prípadne nás podporte hmotne alebo finančne.

Rozšírenou distribúciou našich článkov nám vyjadrite podporu a podporíte boj proti klientelizmu, korupcii a nehospodárnom riadení štátu.

Pomôžete nám budovať stále lepšie nástroje pre kontrolu štátnej správy a verejnej moci a publikovať články, aké v iných médiach nenájdete.

Základné informácie o možnostiach podpory GINN - nájdete TU!


Fotografia: Jána Počiatka a Branislava Kušíka pochádza zo svadby Braňa Záhadníka / Autor: Norbert Grosz

Páči sa vám článok? Podporte GINN