Martin Daňo - zakladateľ GINN

Volám sa Martin Daňo a narodil som sa v roku 1976 v Humennom na východnom Slovensku.

Neskôr som pôsobil 3 roky v Bratislave a nakoniec som sa v roku 2003 presťahoval do Francúzska, kde som žil do roku 2011.

V živote som pracoval v rôznych oblastiach a vyskúšal rozmanité činnosti od realitnej agentúry, tvorby software a databáz, manažmentu a riadenia spoločností, reklamnej tvorby, výroby osobných počítačov, vydavateľstva, importu a exportu, poradenstva v oblasti priemyselných práv a ochranných známok a pod.

Martin Daňo

V súčasnosti sa však úzko špecializujem iba na novinársku činnosť a vývoj a výskum v oblasti informačných technológii - hlavne tvorbu software a databáz. Som autorom mnohých zlepšovateľských postupov v oblasti spracovania dát a internetových systémov, z ktorých niektoré získali aj medzinárodné uznanie.

Počas svojho profesionálneho rastu som sa stretol s rôznymi osobami a životnými situáciami, ktoré Vám postupne popíšem formou samostatných článkov a budem ich publikovať aj na mojej stránke alebo pridružených projektov. Budú to rôzne príbehy z môjho života, ktoré postupne a nevyhnutne zo mňa vytvorilu osobu, ktorou som sa možno ani nikdy nemal stať. Niekto ma pred časom nazval "nepriateľ štátu", ale ja nechcem bojovať ani škodiť štátu, kde som sa narodil - som nepriateľom tých, čo tento štát rozkrádajú či uplatňujú svojvôľu a aroganciu svojej moci. Svojou činnosťou chcem rozumným spôsobom využiť svoje poznatky a zručnosti v prospech zlepšenia fungovania celej spoločnosti, ako aj ukázať svoje myšlienky ako je možné robiť veci lepšie, prípadne odovzdať časť svojich skúseností, za ktoré som v živote draho zaplatil ďalším a podeliť sa aj o to, k čomu som sa sám dostal možno ľahšie ako niekto iný.

Od roku 2011 - portál GINN

Na Youtube som od začiatku publikoval už cez 1000 videií z činnosti verejnej a štátnej správy, môjho styku s políciou, politikmi, sudcami ale aj radovými občanmi.


Teším sa na Vašu ďalšiu návštevu, podnety, pomoc a zaujímavé myšlienky.

Ďalšie informácie o Martinovi Daňovi

Základné údaje

Vek: 42 rokov

Stav: slobodný, bezdetný

Dosiahnuté vzdelanie: Obchodná akadémia Humenné a život

Jazyky: Francúzština, Angličtina, Slovenčina, Čeština, Ruština a trochu Nemčina

Politická alebo náboženská príslušnosť: žiadna

Najsilnejšia schopnosť/zručnosť: programovanie, databázy, datové štruktúry, informácie, právo

Obľúbené diela: Arthur Schopenhauer, Niccolò Machiavelli


Martin Daňo v talk Show Jána Krausa

Ďalšie informácie a celý záznam relácie: Martin Daňo u Jána Krausa je TU.


Rozhovory, telefonáty a zvukové nahrávky