Daniel Čech, generálny riaditeľ

Ing. Daniel Čech

Daniel Čech sa stal generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej - druhý najsilnejši muž vo Fnančnej správe?!

Celý článok o Danielovi Čechovi nájdete tu

Základné údaje:

 • 9. platová trieda
 • funkčný plat 848,00 €
 • prídavok za výsluhu rokov 305,50 €
 • hodnostný príplatok 111,50 €
 • príplatok za riadenie 506,50 €
 • osobný príplatok 985,50 €
 • Spolu: 2.757 EUR

Pri vzniku služobného pomeru bola menovanému započítaná odborná prax nasledovne:

 • Od. 16. 3 1997 do 14.6.2012 pracoval v spoločnosti MAKRO spol. s.r.o. na pozíciách ako obchodný zástupca, konateľ spoločnosti, obchodný riaditeľ, generálny riaditeľ, spolu v rozsahu 15 rokov a 95 dní.
 • Od 15.6.2012 pracoval na Finančnom riaditeľstve SR v dočasnej štátnej službe ako kontrolór. Kontrolórom bol 7 dní.
 • 22.6.2012 bol vymenovaný do funkcie generálneho riaditeľa sekcie spolu 122 dní

Do doby započítateľnej praxe rozhodnej na určenie percentuálneho podielu za výsluhu rokov sa menovanému započítalo 15 rokov a 217 dní (t.j. 36% podľa § 81 ods. 2 písm. g) zákona o štátnej službe colníkov). Keďže menovaný má funkčný plat € 848, jeho prídavok za výsluhu rokov je potom € 305,50.


Pri vzniku služobného pomeru bol Ing. Daniel Čech vymenovaný do funkcie nadporučík.

V súlade s príslušným ustanovením § 26 zákona č. 200/1998 Z. z. mu vzhľadom k významnosti jeho funkcie bola prepožičaná hodnosť plukovník od 15.10.2012.

 • Člen Riadiaceho výboru projektu centrálneho elektronického priečinka pre medzinárodný obchod a súvisiace procesy od 21.11.2012
 • Člen Riadiaceho výboru projektu zavedenia systému tlače kontrolných známok v štátnej tlačiarni od 12.12. 2012
 • Člen Riadiaceho výboru projektu žrebovania pokladničných dokladov z elektronických registračných pokladníc (ERP) od 01.02.2013

Ako sa stal Generálnym riaditeľom

Reportérka Lenka Dale položila Danielovi Čechovi otázky, ktoré mali verejnosti objasniť, ako sa je možné stať generálnym riaditeľom iba za 7 dní odo dňa nastúpenia do štátnej služby a či e na výkon riaditeľa colníkov potrebný aj základný colný kurz (ZCK). Odpovede Daniel Čecha sú neuspokojivé.

Ing. Danielovi Čechovi z uvedených členstiev v riadiacich výboroch neplynie žiadny ďalší príjem.

Daniel Čech v Makro sro

Na videozázname (od 19. sekudny po 40. sekundu) môžete vidieť Daniela Čecha a jeho otca Pavla Čecha pri hasení požiaru.

Spracoval: Martin Daňo / GINN

Kľúčové slová: generál, plukovník, chorvátsky grob, danko, dano, čech, daňová kobra, dane, financie, makro, slovimpera

Páči sa vám článok? Podporte GINN