Novinársky preukaz / Objednávka

Od Decembra 2017 sú k dispozícii novinárske preukazy pre kohokoľvek

Preukaz novinára môže získať každý - blogger, fotograf, režisér, moderátor aj radový občan - vstup je voľný.

Činnosť organizácie GINN a aktivity samostatných a nezaávislých novinárov môžete podporiť finančne priamo tu! alebo aj cez vaše 2% z dane tu.

Novinár a novinársky preukaz

 1. SNN / Syndikát nezávislých novinárov - neutrálne pôsobiace združenie novinárov.

Kto je novinár? Novinár alebo žurnalista je podĺa Wikipedie človek pracujúci v žurnalistike. Jeho povolaním je zbieranie, overovanie a šírenie informácií. Slovo novinár sa pôvodne používalo pre človeka píšuceho do novín, ale časom sa tento termín rozšíril aj na ľudí publikujúcich v rozhlase, televízii, či na internete, fotografov, filmárov či bloggerov. Novinár je slobodné povolanie a môže ho vykonávať prakticky ktokoľvek - avšak musí dodržiavať pri svojej činnosti niekoľko zásad, ktoré sme vydali aj v našom kódexe novinára

Na čo slúži novinársky preukaz

Novinársky preukaz slúži na preukázanie vášho pôsobenia ako novinára, či vašej príslušnosti k novinárskej obci alebo aj k vyjadreniu vašej podpory novinárskej obci. GINN začal novinárske preukazy vydávať z dôvodu, že mnohé organizácie, firmy a inštitúcie ho vyžadujú na aktívnu prezentáciu novinára - hoc v mnohých prípadoch aj neopodstatnene. Pre mnohých je neoddelitelnou súčasťou a nevyhnutnosťou v práci a neraz je otvorením brán, za ktoré by ste sa nikdy nedostali (napríklad na návštevu kultúrnych, politických alebo športových podujatí). Novinársky preukaz nie je platným dokladom totožnosti a ani ho nenahrádza. Tiež ho nie je možné požadovať ako výhradnú podmienku vstupu na niektoré miesto, kde už iný novinári sú (okrem akcií, kde sa vyžaduje akreditácia vopred).

Viac informácii o možnostiach využitia novinárskeho preukazu ešte pripravujeme.

Cena novinárskeho preukazu

K dispozícii je novinársky preukaz:

 • SNN / Syndikát nezávislých novinárov

Cena za novinársky preukaz (cennik od 4.4.2023):

 • Preukaz na 3 mesiace: 30 EUR
 • Preukaz na 6 mesiacov: 50 EUR
 • Preukaz na 1 rok: 90 EUR
 • Preukaz na 2 roky: 136 EUR
 • Preukaz na 3 roky: 179 EUR
 • Preukaz na 4 roky: 218 EUR
 • Preukaz na 5 rokov: 255 EUR
 • Preukaz na 6 rokov: 289 EUR
 • Preukaz na 7 rokov: 320 EUR
 • Preukaz na 8 rokov: 348 EUR
 • Preukaz na 9 rokov: 372 EUR
 • Preukaz na 10 rokov: 394 EUR
 • Preukaz bez limitovanej platnosti (25 rokov): 1000 EUR
 • Poplatok za stratu alebo nové vydanie preukazu: 40 EUR.
 • Ak sa preukaz doručuje do zahraničia: +10 EUR (ak express dohodneme)

Poplatky pre už vydané preukazy sa meniť v budúcnosti už nebudú - ale vyhradzujeme právo na zmenu ceny v budúcnosti pre nové alebo obnovené preukazy, ktorá sa môže zvyšovať.

Uhradený poplatok slúži na podporu novinárskeho združenia a nie je cenou tovaru ani služby.

Prihláška. Ako objednať novinársky preukaz

Postup podania prihlášky až po vydanie preukazu.

 • Prihláška - vyplnite prihlášku
 • Platba - vykonajte platbu na požadované obdobie platnosti preukazu

Po prijatí platby a spracovaní prihlášky vám bude:

 • pridelené osobné registračné číslo
 • vytvorený QR kód pre rýchlejší prístup k profilu
 • vytvorená vaša osobná profilová stránka (pre kontrolu vašej aktivity a členstva)
 • doručený novinársky preukaz s vyznačenou platnosťou rokov

Termín spracovania:'3 až 10 dní. Preukaz vám doručíme poštou alebo osobne (podľa možnosti)

Úhrada

Úhrady môžete vykonať tu (bankovým účtom, kreditnou kartou alebo paypalom)

Do poznámky dajte svoju emailovú adresu a heslo: "novinársky preukaz"

Bez úhrady podporného poplatku nebude vaša žiadosť spracovaná.

Zneužitie

Každý člen / novinár pracuje na vlastný účet zodpovedá za svoju činnosť osobne. Ak ste zistili zneužite novinárskeho preukazu GINN - nahláste to na info@ginn.press - uveďte meno redaktora, prípadne okolnosti, ktoré preveríme.


Youtube

Novinárske preukazy sme sa rozhodli vydávať potom, ako ich začala vyžadovať kancelária Prezidenta SR - a tu je celkové vysvetlenie:


Činnosť GINN a aktivity samostatných a nezávislých novinárov môžete podporiť finančne priamo tu! alebo aj cez vaše 2% z dane tu.


Tieto inštrukcie boli spracované: 10.12.2017

Aktualizácia č. 1, Dátum: 10.12.2017

Aktualizácia č. 2, Dátum: 12.2.2018

Aktualizácia č. 3, Dátum: 1.2.2021

Aktualizácia č. 4, Dátum: 12.3.2021

Aktualizácia č. 5, Dátum: 17.5.2021

Aktualizácia č. 6, Dátum: 20.9.2021

Aktualizácia č. 7, Dátum: 3.4.2023 - úprava cien

Aktualizácia č. 8, Dátum: 27.4.2023 - vylepšenie textu