Infozákon / Anonymizátor žiadosti

Požiadajte akýkoľvek štátny úrad, podnik alebo organizáciu ako povinnú osobu o poskytnutie informácie bez potreby vašej identifikácie

Občan má právo takmer na všetky informácie o štáte - s výhradou utajovaných skutočností a výnimiek definovaných napríklad aj v zákoneo ochrane osobných údajov.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. (ďalej len „infozákon“)] je nástroj na dôslednú kontrolu verejných orgánov a riadny prístup k informáciám.

Mnohí ľudia tento zákon nevyužívajú, lebo majú obavu sa pýtať z dôvodu hrozby postihu, napríklad šikany v práci či narušenia obchodných a osobných vzťahov. GINN prináša možnosť využívať tento zákon tak, aby ste nemuseli poskytovať svoju identitu povinnej osobe - ani GINNu - slúžime ako anonymizátor vašej žiadosti.

Služba je spoplatená - hradíme tým náklady na spracovanie, podanie a vybavenie žiadosti a zverejnenie dokumentov. V prípade, že žiadosť o informácie odmietne povinná osoba vybaviť - budete môcť využiť naše služba na podanie odvolania či žaloby za neposkytnutie informácie a to všetko v plnej anonymite pod hlavičkou portálu GINN. (služba je v skúšobnej prevádzke, postupne vylepšujeme formuláre aj ifnormačný systém)

Cenník

Cena za podanie žiadosti o informácie: 10 EUR / žiadosť.

Uvedený poplatok je za podanie 1 žiadosti 1 povinnej osobe, kde počet otázok nie je limitovaný

Možnosti:


Pýtaje sa anonymne.

Infozákon - GINN