Sledovanie infožiadostí

Tu môžete sledovať v akom stave spracovania je vaša infožiadosť a vidieť aj jej výsledok a súvisiace dokumenty

Možnosti:

Sledovanie žiadosti o informácie

Zadajte kód vašej žiadosti:

Žiadosť s týmto kódom neevidujeme!