GINN - o nás

portál pre investigatívnu žurnalistiku, ochranu verejného záujmu a boj proti korupcii

Hlavnou úlohou štátu je udržiavať v optimálnom chode, alebo fungovaní všetky spoločensky nutné funkcie života ľudí a celej spoločnosti tak, aby jeho riadenie a samoregulácia boli vyvážené a zabezpečovali občanom kvalitný život. Riadenie pochádza od základných alebo ústavných mocí v štáte, občianskej, legislatívnej, výkonnej a súdnej, ktoré riadia spoločnosť na základe explicitne vyjadrených zákonov, noriem a pravidiel.

Tieto úlohy sú zabezpečované prostredníctvom zvolených zástupcov ľudu, ktorí ďalej pre plnenie jednotlivých úkonov zakladajú a riadia rôzne inštitúcie (ministerstvá, úrady a pod.) kde si pre ich riadenie a výkon funkcií najímajú ďalších služobníkov (ministrov, daňových úradníkov, policajtov atď.).

Chod štátu je financovaný predovšetkým z naších daní a všetky osoby, ktoré poberajú mzdu od štátu sú našimi zamestnancami, nakoľko ich platíme my - OBČANIA.. Za svoje peniaze požadujeme kvalitne odvedenú prácu, ktorej výsledky nám pomôžu lepšie a ľahšie žiť.

Skúsenosti však hovoria opak - život občanov sa nezlepšuje!

Jav, že na dôležité miesta sú často dosadzované osoby z titulu politickej, rodinnej alebo inej, len nie odbornej nominácie sa nám zdá už skôr samozrejmosťou. Ja, ako občan, chcem prispievať na plat odborníka - človeka, ktorý má záujem veci zlepšovať. Ako však nájsť toho, kto má svoju prácu rád, kto je vzorom pre ostatných? A ako naopak odhaliť toho, kto sa len necháva korumpovať, kradne, pácha škody a zneužíva svoje postavenie a moc? Prečo sú určité zákazky prideľované len skupine spoločností, ktoré sú priamo či nepriamo prepojené s osobami z vysokých politických či spoločenských kruhov? Kto sú osoby, ktoré tieto spoločnosti zastupujú?

A to je aj hlavnou úlohou portálu Smer.sk - Poskytnúť občanom možnosť verejne sa vyjadriť ku práci ktoréhokoľvek zamestnanca štátu, či osoby alebo spoločnosti, ktorá s našim štátom obchoduje.

 • Tí, ktorí sú pozitívnym príkladom budú pozdvihnutí.
 • Tí, ktorí páchajú zlo, budú odhalení!

Ľudia

Aby sme poznali výsledky práce zamestnancov v štátnej správe - musí byť zabezpečená transparentnosť.

My, občania chceme vedieť:

 • kto pre nás pracuje
 • kde pracuje a akú funkciu zastáva
 • za koľko pracuje (koľko zarába a aké odmeny a za aké zásluhy prijal)
 • či má predpoklady na túto prácu (morálne, charakterové či vzdelanostné)
 • akým prínosom je tento zamestnanec pre spoločnosť a nás všetkých

Firmy

Úkony, ktoré si štát nevie zabezpečiť sám, si obstaráva od externých dodávateľov formou udelenia štátnej zákazky. Väčšinou sa tak deje prostredníctvom výberového konania (tendra), vo vymedzených prípadoch sa zadávajú zákazky tzv. priamym zadaním bez výberového konania. Štát týmto firmám platí opäť našimi peniazmi a preto tiež požadujeme kontrolu toho, čo a za koľko sa kupuje.

Slovenská republika ako štát je zriaďovateľom mnohých obchodných spoločností, prípadne vlastní obchodné podiely v bývalých štátnych podnikoch. Do vedúcich pozícii dosadzuje štát svojich ľudí, ktorí za výkon svojej funkcie poberajú neraz aj miliónové odmeny za "kvalitne" odvedenú prácu aj keď sú tieto spoločnosti dlhodobo v strate.

GINN preto tvorí aj databázu údajov o firmách. Zaujímajú nás spoločnosti, ktoré:

 • získali štátnu zákazku
 • uchádzali sa o tender alebo získanie štátnej zákazky
 • zastupujú záujmy lobistických skupín
 • zamestnávajú osoby z verejnej či štátnej správy
 • sú personálne prepojené so zamestnancami z verejnej či štátnej správy
 • čerpajú štátne dotácie
 • v ktorých má podiel štát

Pokiaľ transperentnosť nevedia zabezpečiť tí, ktorých si občania zvolili, musia si ju občania zabezpečiť sami.

Ak sa Vám niečo nepáči - ZMEŇTE TO! Žiadna spoločnosť ani zriadenie nie je dokonalé, ale každá spoločnosť má schopnosť neustále sa zlepšovať. Každý z Vás môže prispieť k zlepešeniu svojho života a života svojich blízkych. Oceníme každý príspevok, ktorý nám adresujete.

Zaručujeme anonymitu každého prispievateľa a v prípade akýchkoľvek sporov Vás zastúpime v správnom (alebo aj súdnom) konaní na naše náklady.