Darujte GINN 2 percentá zo svojej dane za rok 2015

Každý rok môžu občania - fyzické osoby, dobrovoľníci, podnikatelia a firmy poukázať dve percentá zo svojej zaplatenej dane

Darovať môže každý daňovník SR, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu, musí však spĺňať podmienky uvedené v Zákone o daniach z príjmov (595/2003 Zz). Darca je povinný jednoznačne a zrozumiteľne identifikovať príjemcu 2%.

POZOR! Pre darovanie 2 percent za rok 2018 kliknite sem

Limit na podanie tlačiva

do 31.3.2016 - fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie vo svojom mene a právnické osoby
do 30.4.2016 - fyzické osoby (zamestnanci), za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ + priložiť Potvrdenie o zaplatení dane

Komu môžeme darovať 2% z dani z príjmov?

Adresátom môže byť len registrovaný prijímateľ. Zoznam eviduje Notárska komora SR, ktorá je povinná tento zoznam zverejniť najneskôr do 15.januára. V zozname uvádza všetky potrebné údaje o tej ktorej organizácií, ktoré je potrebné uviesť v daňovom priznaní.

Finančná správa / daňový úrad radí

Kliknite sem pre rady ako poukázať 2% zo zaplatenej dane.

Údaje na poukázanie 2% z dane za rok 2015 pre GINN.PRESS, Martin Daňo

Podporte aktivity GINN / údaje na poukázanie 2% z dane

GINN pomáha zlepšovať prostredie v štátnej a verejnej správe. GINN podporujú prevažne občania. Zaujímavé linky:

Ak sa rozhodnete v roku 2015 poukázať svoje percentá zo zaplatenej dane z príjmu za rok 2014 združeniu novinárov GINN, údaje pre spracovanie formulára o poukázaní vášho podielu sú tu:

 • Názov: GINN.PRESS
 • Forma: Občianske združenie
 • IČO: 42414075
 • Sídlo: Ľubinská 18, 81103 Bratislava
 • Okres: Bratislava I
 • Rok registrácie: 2015
 • Nepovinné údaje: Evidenčné číslo poberateľa: 13367 / *Dátum registrácie: 15. 12. 2015

Bankový účet:

 • Názov banky: Slovenská sporiteľňa a.s.
 • Číslo účtu: 5066115831 / 0900
 • IBAN: SK8509000000005066115831
 • Swift: GIBASKBX

Tlačivá

Predvyplnené tlačivá v .PDF sú tu:

Tlačivo 2% z dane, GINN, občianske združenie

Termíny na predloženie vyhlásenia

Zamestnanec, fyzická osoba, ktorá má potvrdenie od zamestnávateľa o ročnom zúčtovaní dane, môže daňový úrad požiadať o poukázanie podielu zo zaplatenej dane do 30.4.2016

Právnická osoba môže požiadať o poukázanie podielu zo zaplatenej dane v lehote na podanie daňového priznania, t.j. do 31. Marca 2016.


Podiel som už poukázal inému. Môžem to zmeniť? Áno!

V prípade, že ste už dve percentá poukázali inej organizácii - je možné to ešte zmeniť v lehote uvedenej vyššie jednoduchým listom.

Otvorte, vyplňte a vytlačte toto list na zmenu prijímateľa.

Skontrolujte svoje údaje, podpíšte a doručte na najbližší daňový úrad osobne alebo poštou (v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode).


Notársky register / Evidencia prijímateľa GINN

Prijímatelia 2 percent zo zaplatenej dane sú evidovaní v centrálnom registri Norátskej komory.

Záznam združenia GINN pre 2 percentá z dane za rok 2015 - je na tejto linke.

Ďalšie informácie a návody

Ďalšie informácie o podieli na zaplatenej dani nájdete:


Iné formy podpory

GINN môžete podporiť aj priamo a to prevodom z bankového účtu alebo platobnou kartou.

Pre iné formy podpory GINN kliknit tu.

Prijímatelia 2% zo zaplatenej dane

 • občianske združenie
 • neinvestičný fond
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby – cirkevná alebo náboženská organizácia
 • organizácia s medzinárodným prvkom
 • Slovenský červený kríž
 • subjekty výskumu a vývoja, …

Tieto získané prostriedky môžu subjekty využiť iba na vymedzené účely a to:

 • ochrana a podpora zdravia (prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých a oblasť zdravotníctva a služieb)
 • podpora športu detí a mládeže a zdravotne postihnutých občanov
 • poskytovanie sociálnej pomoci
 • zachovanie kultúrnych hodnôt
 • podpora vzdelávania
 • ochrana ľudských práv
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • veda a výskum

Externé odkazy

Ďalšie informácie o podieli na zaplatenej dani nájdete:

Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

└─ aby si pridal komentár.

Názory a komentáre

Show Facebook comments