Darujte GINN 2 percentá zo svojej dane za rok 2016

Poukáže podiel zo svojej zaplatene dane v roku 2017 pre aktivity GINN.PRESS

Darovať podiel z dane môže každý daňovník SR, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu - musí však spĺňať podmienky uvedené v Zákone o daniach z príjmov (595/2003 Zz). Darca je povinný jednoznačne a zrozumiteľne identifikovať príjemcu 2%.

POZOR! Toto sú inštrukcie pre starší rok.

Pre aktuálny rok a poukázanie 2 percent z dane - stlačte tu!

Limit na podanie tlačiva

do 31.3.2017 - fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie vo svojom mene a právnické osoby
do 30.4.2017 - fyzické osoby (zamestnanci), za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ + priložiť Potvrdenie o zaplatení dane

Komu môžeme darovať 2% z dani z príjmov?

Adresátom môže byť len registrovaný prijímateľ. Zoznam eviduje Notárska komora SR, ktorá je povinná tento zoznam zverejniť najneskôr do 15.januára. V zozname uvádza všetky potrebné údaje o tej ktorej organizácií, ktoré je potrebné uviesť v daňovom priznaní.

Údaje na poukázanie 2% z dane za rok 2016 pre GINN.PRESS, Martin Daňo

Podporte aktivity GINN / údaje na poukázanie 2% z dane

GINN pomáha zlepšovať prostredie v štátnej a verejnej správe. GINN podporujú prevažne občania. Zaujímavé linky:

Ak sa rozhodnete v roku 2017 poukázať svoje percentá zo zaplatenej dane z príjmu za rok 2016 združeniu novinárov GINN.PRESS, údaje pre spracovanie formulára o poukázaní vášho podielu sú tu:

 • Názov: GINN.PRESS
 • Forma: Občianske združenie
 • IČO: 42414075
 • Sídlo: Ľubinská 18, 81103 Bratislava
 • Okres: Bratislava I
 • Rok registrácie: 2016, pre daň splatnú v roku 2017

Ako poukázať dve percentá z dane?

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie podáva váš zamestnávateľ

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite / doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak ste podnikateľ, firma alebo podávate sám daňové priznanie informácie nájdete nižšie. Finančná správa radí:

Tlačivo pre zamestnancov

Predvyplnené tlačivá v .PDF sú tu:

Tlačivo 2% z dane, GINN, občianske združenie

Termíny na predloženie vyhlásenia

Zamestnanec, fyzická osoba, ktorá má potvrdenie od zamestnávateľa o ročnom zúčtovaní dane, môže daňový úrad požiadať o poukázanie podielu zo zaplatenej dane do 30.4.2017

Právnická osoba môže požiadať o poukázanie podielu zo zaplatenej dane v lehote na podanie daňového priznania, t.j. do 31. Marca 2017.

Ďalšie tlačivá pre subjekty, ktoré podávajú daň. priznanie samostatne

Zamestnanci, ktorí podávajú daňové priznanie samostatne (nie prostredníctvom zamestnávateľa), podnikatelia, živnostníci a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie samostatne môžu použiť predvyplnené tlačivo pre svoje daňové priznanie.


Podiel som už poukázal inému. Môžem to zmeniť? Áno!

V prípade, že ste už dve percentá poukázali inej organizácii - je možné to ešte zmeniť v lehote uvedenej vyššie jednoduchým listom.

Otvorte, vyplňte a vytlačte toto list na zmenu prijímateľa.

Skontrolujte svoje údaje, podpíšte a doručte na najbližší daňový úrad osobne alebo poštou (v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode).


Notársky register / Evidencia prijímateľa GINN

Prijímatelia 2 percent zo zaplatenej dane sú evidovaní v centrálnom registri Norátskej komory.

Záznam združenia GINN pre 2 percentá z dane za rok 2016 - je na tejto linke.

Ďalšie informácie a návody

Ďalšie informácie o podieli na zaplatenej dani nájdete:


Iné formy podpory

GINN môžete podporiť aj priamo a to prevodom z bankového účtu alebo platobnou kartou.

Pre iné formy podpory GINN kliknit tu.


Externé odkazy

Ďalšie informácie o podieli na zaplatenej dani nájdete:


Nepovinné údaje GINN.PRESS - prijímateľa 2% z dane=

Evidenčné číslo poberateľa: 7758/ Dátum registrácie: 2. 12. 2016

Bankový účet:

 • Názov banky: Slovenská sporiteľňa a.s.
 • Číslo účtu: 5066115831 / 0900
 • IBAN: SK8509000000005066115831 / Swift: GIBASKBX

Dve percentá, ktoré získal GINN v minulosti

 • V roku 2014 prijal GINN z 2% z dane: 5 972,22 EUR
  • počet prijatých platieb: 75, priemer: 79,63 EUR/subjekt
 • V roku 2015 prijal GINN z 2% z dane: 3 614,70 EUR
  • počet prijatých platieb: 23, priemer: 157,16 EUR/subjekt
 • V roku 2016 prijal GINN z 2% z dane: 6 651,07 EUR
  • počet prijatých platieb: 33, priemer: 201,54 EUR/subjekt