Základné drogy

Omamné a psychotropné látky, ktoré sa v bežnom živote vyskytujú najčastejšie.

Základné drogy

Amfetamín (AMP)

Amfetamíny sú drogy stimulujúce centrálny nervový systém. Môžu stimulovať bdelosť, pozornosť, pocit zvýšenej energie, redukujú pocit hladu a vyvolávajú celkový pocit pohody. Predávkovanie a dlhodobé používanie môže spôsobiť závažné a/alebo trvalé poškodenie ľudského nervového systému.

Benzodiazepíny (BZD)

Benzodiazepíny, vrátane Alprazolamu, Diazepamu, Lorazepamu, Triazolamu, Chlordiazepoxidu, Flurazepamu a Temazepamu sú sedatívne, uspávajúce a ukľudnujúce látky. Benzodiazepíny vykazujú nízky potenciál pre fyzickú alebo psychologickú závislosť. Chronické zneužívanie benzodiazepínov môže viesť k správaniu podobnému opilosti. Predávkovanie a dlhodobé používanie môže viesť ku kóme a prípadnej smrti. Jednotlivé druhy patriace do skupiny benzodiazepínov sú vstrebávané rôznou rýchlosťou a preto sú ich účinky vzhľadom na rozdielnu dobu vstrebávania rôzne.

Kokaín (COC)

Kokaín patrí k stimulantom nervového systému a môže byť návykový. Pozorovateľným efektom kokaínu sú rozšírené zrenice, zvýšená telesná teplota, srdcový rytmus a krvný tlak. Niektorí užívatelia kokaínu udávajú pocity nepokoja, podráždenosti a úzkosti, tak počas samotného užívania drogy ako i medzi obdobiami užívania. Vysoké dávky kokaínu a / alebo jeho dlhodobejšie používanie môže spôsobiť paranoju. Fajčenie crack

kokaínu môže spôsobiť obzvlášť agresívne paranoidné správanie jeho užívateľa (dlhodobé dôsledky). Dlhodobejšie šnupanie kokaínu môže spôsobiť poškodenie nosovej sliznice a nosovej prepážky. Smrť po užití

kokaínu je často dôsledkom zástavy srdca alebo záchvatov a následnej zástavy dýchania.

Morfín (MOP)

Morfín sa používa pre liečbu stredne ťažkých až ťažkých bolestí. Ide tiež o metabolity opiátov (morfín, kodeín) a heroín (semi-syntetický derivát morfínu). Opiáty sú príjmané fajčením, vnútrožilovou njekciou, vnútrosvalovou injekciou alebo ústne. Medzi nežiaduce účinky užívania opiátov patria zúžené zrenice, zápcha, zadržiavanie moču, dávenie,hypotermia, ospalosť, závraty, apatia, poruchy koordinácie, chladná a vlhká koža, kóma a pľúcny edém. Následkom predávkovania môže byť aj smrť.

Marihuana (THC)

Tetrahydrocannabinol, aktívna zložka v rastline marihuany (cannabis sativa) je detekovateľná v slinách krátko po jej použití, primárne vďaka priamej expozícií drogy v dutine ústnej (prostredníctvom fajčenia alebo požitia ústami).