Testovanie na drogy metódou LC-MS / HPCL-MS

Kvapalinová chromatografia - hmotnostná spektrometria (LC-MS) je chemická technika, ktorá kombinuje fyzikálne separačné schopnosti kvapalinovou chromatografiou (alebo HPLC) s možnosťami masovej analýzy hmotnostnej spektrometrie.

Laboratórium LC-MS slúži aj na detekciu drog

LC-MS Liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS ,alebo alternatívne HPLC-MS) je vysokospoľahlivá metóda používaná v mnohých aplikáciách s veľmi vysokou citlivosťou a selektivitou. Vo všeobecnosti sa používa na hlavnú detekciu a identifikáciu potenciálnych chemikálií vyskytujúcich sa pri iných chemických látkach (v komplexnej zmesi). Preparát LC-MS systém sa používa na rýchlu a hromadnú orientáciu očistenia extraktov prírodných produktov a nových molekulárnych subjektov dôležitých v potravinárskom, farmaceutickom, agrochemickom a iných priemyselných odvetviach. Pri analýze moču drogovým screeningom má LC-MS nedostatky, pretože často nerozlišuje medzi špecifickými metabolitmi, hlavne hydrocodone a jeho metabolitmi. LC-MS na analýzu testovania moču sa používa na detekciu konkrétnych kategórií drog. Ak to však vyžaduje detekcia určitej drogy a jej metabolitov, je možné využiť aj inú, napr. plynovú chromatografiu (GC-MS).


Kľúčové slová: drogy, test, vlasy, vlasov, zloženie, cocaine, marihuana, testing, test, testovanie, heroin, laboratory