Štátna bezpečnosť / ŠTB

Štátna bezpečnosť (skr. ŠtB, po česky Státní bezpečnost, StB) bola štátna tajná služba Ministerstva vnútra ČSSR v Česko-Slovensku v povojnovom období.

ŠTB na GINN.pro

Štátna bezpečnosť bola zriadená v 30. júna 1945. V roku 1947 sa stala organizačnou zložkou ZNB. Zanikla rozkazom ministra vnútra Richarda Sachera 1. februára 1990.

Práva a povinnosti ŠtB stanovil zákon č. 149/1947 Zb., ktorý zároveň predpokladal jej budúce zlúčenie s kriminálnymi zložkami. K decembru 1947 boli k nej pričlenené spravodajské zložky a novelizovaný zákon o národnej bezpečnosti 286/1948 Zb. ešte rozšíril jej právomoci. V tomto období už bolo jej úlohou identifikovať, vyšetrovať a spracovávať (prípadne aj likvidovať) oponentov KSČ a komunistického režimu.

ŠtB predstavovala od začiatku komunistický útvar, ktorý už v rokoch 1945-1948 preukázateľne vykonával protizákonné operácie v prospech KSČ. Sledovanie a odpočúvanie významných členov ostatných strán, vytváranie falošných dôkazov, ktoré mali očierniť a zlikvidovať odporcov KSČ.


Praktiky príslušníkov ŠTB

Na praktiky ŠTB spomína aj Artur London:“Vyšetrovatelia neváhajú v prípade potreby vložiť do protokolu nepravdy alebo fakty interpretovať skomolene a tak sa im darí urobiť z úplne legálnych vecí veci nelegálne a zločiny. Ten, kto neprizná, čo po ňom Štátna bezpečnosť chce, je vykreslený ako zaprisahalý nepriateľ Strany. Vo všetkom je rozhodujúci vplyv a názor sovietskych poradcov.”


Ďalšie zdroje

  • Ústav pamäti národa - ÚPN od svojho vzniku v roku 2002 postupne zverejňuje na internete viaceré spracované dokumenty zo svojho archívu. Dostať sa tak dá už k zoznamom spolupracovníkov aj pracovníkov ŠtB, ľudí z Ústredného výboru KSS, niektorým rozkazom komunistických ministrov vnútra či veliteľom Hlinkových gárd a arizátorom. Ústavu už viackrát vyčítali, že dosiaľ neskompletizoval zoznam funkcionárov KSS či zoznam funkcionárov HSĽS.
  • Cibulkove zoznamy - sú údajné a neúplné zoznamy tajných spolupracovníkov Štátnej bezpečnosti z radov obyvateľstva. V roku 1992 ich zverejnil český aktivista Petr Cibulka a aj v súčasnosti sú zdrojom záujmu a súdnych sporov.
  • SME: Čo chcela zničiť ŠtB? - Niekoľko dní po prevrate odnášali vo vreciach dokumenty
  • Zoznam eŠTBákov - Zoznam spolupracovníkov ŠTB podľa GINN