Podpora pre GINN - účet v ČSOB

Podporte reportérov GINN a Martina Daňa bankovým prevodom

  • Banka: ČSOB
  • Názov účtu: GINN / Martin Dano
  • IBAN: SK9775000000004028117591
  • IBAN (lepsie citatelne): SK97 7500 0000 0040 2811 7591
  • Swift: CEKOSKBXXXX

Banka ČSOB - Názov je skratkou oficiálneho názvu Československá obchodná banka, ktorej vznik sa datuje do čias bývalého Československa. V roku 1964 sa na založení ČSOB podieľal štát prostredníctvom majoritného akcionára – Štátnej banky Československej. Československá obchodná banka je banka pôsobiaca na Slovensku a v Česku. Banku vlastní belgická banka KBC, ktorá je súčasťou finančnej skupiny KBC Group N.V.. Špecializuje sa na bankové služby pre fyzické osoby a podnikateľské subjekty.


Aktualizácia k 25.7.2023

Aktualizácia k 8.11.2023