Zmluva o dielo č. MP428/2008/1 na aktualizáciu Bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. a o poskytnutí s tým súvisiacich služieb, uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Vitajte na stránke Ginn. Prinášame Vám všetky dôležité štátne dokumenty ako aj dokument: Zmluva o dielo č. MP428/2008/1 na aktualizáciu Bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. a o poskytnutí s tým súvisiacich služieb, uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení [56190]


Obsah a predmet zmluvy:

Číslo zmluvy: 25151/08-IV/1/2008

Dodávateľ: Entry Net, s.r.o., Martinská 49, 821 05 Bratislava

Predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. MP428/2008/1 na aktualizáciu Bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. a o poskytnutí s tým súvisiacich služieb, uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvná odmena: 0

Čiastka navýšená dodatkami: 0

Celková suma: 0

Viazané prostriedky: 0

Rezort: Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR

Objednávateľ: MPSVR SR


Nájdi viac o Zmluva dielo MP428 2008 aktualizáciu Bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov podľa zákona 428 2002 poskytnutí tým súvisiacich služieb, uzatvorená zmysle § 536 nasl Obchodného zákonníka platnom znení na: Google | Yahoo | Bing | Facebook | Wikipedia

Poznámka: Dokument spracovala spoločnosť GRAPHTEC s.r.o.. Držiteľom digitálneho vyhotovenia dokumentu je vydavateľstvo Smer s.r.o.. Portál smer.sk dokument zverejnil so súhlasom držiteľa a nenesie zodpovednosť za kvalitu jeho spracovania alebo osobné údaje osôb v ňom obsiahnutých.