Kúpna zmluva č. CQMPSVRSR-01/2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov v zmysle ustanovení § 409 a nasl. a výsledkov obchodnej verejnej súťaže

Vitajte na stránke Ginn. Prinášame Vám všetky dôležité štátne dokumenty ako aj dokument: Kúpna zmluva č. CQMPSVRSR-01/2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov v zmysle ustanovení § 409 a nasl. a výsledkov obchodnej verejnej súťaže [56366]


Obsah a predmet zmluvy:

Číslo zmluvy: oicq1/2006

Dodávateľ: CQ Service, spol. s r.o., Sabinovská 10, 821 02 Bratislava

Predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. CQMPSVRSR-01/2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov v zmysle ustanovení § 409 a nasl. a výsledkov obchodnej verejnej súťaže

Zmluvná odmena: 27 425

Čiastka navýšená dodatkami: 0

Celková suma: 27 425

Viazané prostriedky: 0

Rezort: Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR

Objednávateľ: MPSVR SRNájdi viac o Kúpna zmluva CQMPSVRSR 2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka 513 1991 znení neskorších predpisov zmysle ustanovení § 409 nasl výsledkov obchodnej verejnej súťaže na: Google | Yahoo | Bing | Facebook | Wikipedia

Poznámka: Dokument spracovala spoločnosť GRAPHTEC s.r.o.. Držiteľom digitálneho vyhotovenia dokumentu je vydavateľstvo Smer s.r.o.. Portál smer.sk dokument zverejnil so súhlasom držiteľa a nenesie zodpovednosť za kvalitu jeho spracovania alebo osobné údaje osôb v ňom obsiahnutých.