Geodetické a kartograf. práce

Vitajte na stránke Ginn. Prinášame Vám všetky dôležité štátne dokumenty ako aj dokument: Geodetické a kartograf. práce [99506]


Obsah a predmet zmluvy:

Číslo zmluvy: KRP-28-10/EO-O-2006/2006

Dodávateľ: GEO-TEAM Slovakia s.r.o.

Predmet zmluvy: geodetické a kartograf. práce

Zmluvná odmena: 3 950

Čiastka navýšená dodatkami: 0

Celková suma: 3 950

Viazané prostriedky: 0

Rezort:

Objednávateľ: KRPZ-BA

Súbor

Názov: geodetické a kartograf. práce
/docs/geodeticke-a-kartograf-prace.pdf

Nájdi viac o Geodetické kartograf práce na: Google | Yahoo | Bing | Facebook | Wikipedia

Poznámka: Dokument spracovala spoločnosť GRAPHTEC s.r.o.. Držiteľom digitálneho vyhotovenia dokumentu je vydavateľstvo Smer s.r.o.. Portál smer.sk dokument zverejnil so súhlasom držiteľa a nenesie zodpovednosť za kvalitu jeho spracovania alebo osobné údaje osôb v ňom obsiahnutých.

Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

└─ aby si pridal komentár.

Názory a komentáre

Show Facebook comments