Zmluva o inventarizácii majetku, záväzkov a pohľadávok ÚNMS a zrušenej organ. Technocentrum

Vitajte na stránke Ginn. Prinášame Vám všetky dôležité štátne dokumenty ako aj dokument: Zmluva o inventarizácii majetku, záväzkov a pohľadávok ÚNMS a zrušenej organ. Technocentrum [17438]


Obsah a predmet zmluvy:

Číslo zmluvy: A1/2008/000242/00145

Dodávateľ: The Edison Consulting Group, s.r.o.

Predmet zmluvy: Zmluva o inventarizácii majetku, záväzkov a pohľadávok ÚNMS a zrušenej organ. Technocentrum

Zmluvná odmena: 39 106

Čiastka navýšená dodatkami: 0

Celková suma: 39 106

Viazané prostriedky: 0

Rezort: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Objednávateľ: ÚNMS SR

Súbor

Názov: Zmluva o inventarizácii majetku, záväzkov a pohľadávok ÚNMS a zrušenej organ. Technocentrum
/docs/inventarizacii-zavazkov-pohladavok-zrusenej-technocentrum.pdf

Súbor

Názov: Zmluva o inventarizácii majetku, záväzkov a pohľadávok ÚNMS a zrušenej organ. Technocentrum
/docs/inventarizacii-zavazkov-pohladavok-zrusenej-technocentrum-5084.pdf

Nájdi viac o Zmluva inventarizácii majetku, záväzkov pohľadávok ÚNMS zrušenej organ Technocentrum na: Google | Yahoo | Bing | Facebook | Wikipedia

Poznámka: Dokument spracovala spoločnosť GRAPHTEC s.r.o.. Držiteľom digitálneho vyhotovenia dokumentu je vydavateľstvo Smer s.r.o.. Portál smer.sk dokument zverejnil so súhlasom držiteľa a nenesie zodpovednosť za kvalitu jeho spracovania alebo osobné údaje osôb v ňom obsiahnutých.

sk