Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov vo VÚ 1305 Mokraď

Vitajte na stránke Ginn. Prinášame Vám všetky dôležité štátne dokumenty ako aj dokument: Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov vo VÚ 1305 Mokraď [29313]


Obsah a predmet zmluvy:

Číslo zmluvy: PSB RK-180-160/2008

Dodávateľ: KYMPEX s. r. o. Michalovce

Predmet zmluvy: Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov vo VÚ 1305 Mokraď

Zmluvná odmena: 3 318

Čiastka navýšená dodatkami: 0

Celková suma: 3 318

Viazané prostriedky: 0

Rezort: Ministerstvo obrany SR

Objednávateľ: PSB Ružomberok

Súbor

Názov: Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov vo VÚ 1305 Mokraď
/docs/odborne-prehliadky-skusky-bleskozvodov-mokrad.pdf

Nájdi viac o Odborné prehliadky skúšky bleskozvodov 1305 Mokraď na: Google | Yahoo | Bing | Facebook | Wikipedia

Poznámka: Dokument spracovala spoločnosť GRAPHTEC s.r.o.. Držiteľom digitálneho vyhotovenia dokumentu je vydavateľstvo Smer s.r.o.. Portál smer.sk dokument zverejnil so súhlasom držiteľa a nenesie zodpovednosť za kvalitu jeho spracovania alebo osobné údaje osôb v ňom obsiahnutých.