Zmluva o poskytnutí služby – Organizačno-technické zabezpečenie odborného seminára - Realizácia v projektoch pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení a prezentácia niektorých vybudovaných spoločných zariadení a opatrení v územnom obvo

Vitajte na stránke Ginn. Prinášame Vám všetky dôležité štátne dokumenty ako aj dokument: Zmluva o poskytnutí služby – Organizačno-technické zabezpečenie odborného seminára - Realizácia v projektoch pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení a prezentácia niektorých vybudovaných spoločných zariadení a opatrení v územnom obvo [90848]


Obsah a predmet zmluvy:

Číslo zmluvy: 18/2009/S/320/2009

Dodávateľ: Slovenská pošta, centrum vzdelávania, Belušské Slatiny

Predmet zmluvy: Zmluva o poskytnutí služby – Organizačno-technické zabezpečenie odborného seminára - Realizácia v projektoch pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení a prezentácia niektorých vybudovaných spoločných zariadení a opatrení v územnom obvo

Zmluvná odmena: 10 010

Čiastka navýšená dodatkami: 0

Celková suma: 10 010

Viazané prostriedky: 0

Rezort: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Objednávateľ: MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Subor: súbor .PDF zatial nie je k dispozícii


Nájdi viac o Zmluva poskytnutí služby – Organizačno technické zabezpečenie odborného seminára Realizácia projektoch pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení opatrení prezentácia niektorých vybudovaných spoločných zariadení opatrení územnom obvo na: Google | Yahoo | Bing | Facebook | Wikipedia

Poznámka: Dokument spracovala spoločnosť GRAPHTEC s.r.o.. Držiteľom digitálneho vyhotovenia dokumentu je vydavateľstvo Smer s.r.o.. Portál smer.sk dokument zverejnil so súhlasom držiteľa a nenesie zodpovednosť za kvalitu jeho spracovania alebo osobné údaje osôb v ňom obsiahnutých.

sk

Výnimočné hroby

Každý pamätník oslavuje život. Mnoho ľudí sa rozhodlo zobrazit ich zosnulých v programe výnimočných hrobov spoločnosti Sysoon.