Pripojenie na poskytovanie verejnej telefónnej služby prístupu k dátovej sieti ST - IP/MPLS verejnej elektronickej komunikačnej služby MPLS VPN a nájmu koncového zariadenia

Vitajte na stránke Ginn. Prinášame Vám všetky dôležité štátne dokumenty ako aj dokument: Pripojenie na poskytovanie verejnej telefónnej služby prístupu k dátovej sieti ST - IP/MPLS verejnej elektronickej komunikačnej služby MPLS VPN a nájmu koncového zariadenia [4036]


Obsah a predmet zmluvy:

Číslo zmluvy: ZML-3-18/2010-200/2010

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava

Predmet zmluvy: Pripojenie na poskytovanie verejnej telefónnej služby prístupu k dátovej sieti ST - IP/MPLS verejnej elektronickej komunikačnej služby MPLS VPN a nájmu koncového zariadenia

Zmluvná odmena: 0

Čiastka navýšená dodatkami: 0

Celková suma: 0

Viazané prostriedky: 0

Rezort: Štatistický úrad SR

Objednávateľ: ŠÚ SR Bratislava, Bratislava


Nájdi viac o Pripojenie poskytovanie verejnej telefónnej služby prístupu dátovej sieti MPLS verejnej elektronickej komunikačnej služby MPLS VPN nájmu koncového zariadenia na: Google | Yahoo | Bing | Facebook | Wikipedia

Poznámka: Dokument spracovala spoločnosť GRAPHTEC s.r.o.. Držiteľom digitálneho vyhotovenia dokumentu je vydavateľstvo Smer s.r.o.. Portál smer.sk dokument zverejnil so súhlasom držiteľa a nenesie zodpovednosť za kvalitu jeho spracovania alebo osobné údaje osôb v ňom obsiahnutých.