Rámcová dohoda

Vitajte na stránke Ginn. Prinášame Vám všetky dôležité štátne dokumenty ako aj dokument: Rámcová dohoda [17648]


Obsah a predmet zmluvy:

Číslo zmluvy: 02770008

Dodávateľ: GO travel Slovakia s.r.o.

Predmet zmluvy: Rámcová dohoda

Zmluvná odmena: 668

Čiastka navýšená dodatkami: 0

Celková suma: 668

Viazané prostriedky: 0

Rezort: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Objednávateľ: SMÚ

Súbor

Názov: Rámcová dohoda
/docs/ramcova-dohoda-5398.pdf

Nájdi viac o Rámcová dohoda na: Google | Yahoo | Bing | Facebook | Wikipedia

Poznámka: Dokument spracovala spoločnosť GRAPHTEC s.r.o.. Držiteľom digitálneho vyhotovenia dokumentu je vydavateľstvo Smer s.r.o.. Portál smer.sk dokument zverejnil so súhlasom držiteľa a nenesie zodpovednosť za kvalitu jeho spracovania alebo osobné údaje osôb v ňom obsiahnutých.

Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

└─ aby si pridal komentár.

Názory a komentáre

Show Facebook comments
sk

Výnimočné hroby

Každý pamätník oslavuje život. Mnoho ľudí sa rozhodlo zobrazit ich zosnulých v programe výnimočných hrobov spoločnosti Sysoon.