Rešerš a analýza právnych noriem upravujúcich povinnosť Úradu jadrového dozoru SR ako ústredného orgánu štátnej správy informovať verejnosť o otázkach, týkajúcich sa využívania jadrovej energie pre mierové účely

Vitajte na stránke Ginn. Prinášame Vám všetky dôležité štátne dokumenty ako aj dokument: Rešerš a analýza právnych noriem upravujúcich povinnosť Úradu jadrového dozoru SR ako ústredného orgánu štátnej správy informovať verejnosť o otázkach, týkajúcich sa využívania jadrovej energie pre mierové účely [56650]


Obsah a predmet zmluvy:

Číslo zmluvy: 23/2009

Dodávateľ: Advokátska kancelária Rakovský Bohunský, Bajkalská 27, 821 01 Bratislava

Predmet zmluvy: Rešerš a analýza právnych noriem upravujúcich povinnosť Úradu jadrového dozoru SR ako ústredného orgánu štátnej správy informovať verejnosť o otázkach, týkajúcich sa využívania jadrovej energie pre mierové účely

Zmluvná odmena: 6 902

Čiastka navýšená dodatkami: 0

Celková suma: 6 902

Viazané prostriedky: 0

Rezort: Úrad jadrového dozoru

Objednávateľ: ÚJD SR


Nájdi viac o Rešerš analýza právnych noriem upravujúcich povinnosť Úradu jadrového dozoru ako ústredného orgánu štátnej správy informovať verejnosť otázkach, týkajúcich využívania jadrovej energie pre mierové účely na: Google | Yahoo | Bing | Facebook | Wikipedia

Poznámka: Dokument spracovala spoločnosť GRAPHTEC s.r.o.. Držiteľom digitálneho vyhotovenia dokumentu je vydavateľstvo Smer s.r.o.. Portál smer.sk dokument zverejnil so súhlasom držiteľa a nenesie zodpovednosť za kvalitu jeho spracovania alebo osobné údaje osôb v ňom obsiahnutých.