Uskutočňovanie jazykových kurzov, školení a seminárov

Vitajte na stránke Ginn. Prinášame Vám všetky dôležité štátne dokumenty ako aj dokument: Uskutočňovanie jazykových kurzov, školení a seminárov [3967]


Obsah a predmet zmluvy:

Číslo zmluvy: ZML-3-11/2009-OÚ/2009

Dodávateľ: REVA&ACADEMOS, s.r.o. Bratislava

Predmet zmluvy: Uskutočňovanie jazykových kurzov, školení a seminárov

Zmluvná odmena: 7 700

Čiastka navýšená dodatkami: 1 100

Celková suma: 8 800

Viazané prostriedky: 0

Rezort: Štatistický úrad SR

Objednávateľ: ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Súbor

Názov: Uskutočňovanie jazykových kurzov, školení a seminárov
/docs/uskutocnovanie-jazykovych-kurzov-skoleni-seminarov.pdf

Súbor

Názov: Uskutočňovanie jazykových kurzov, školení a seminárov
/docs/uskutocnovanie-jazykovych-kurzov-skoleni-seminarov-1941.pdf

Súbor

Názov: Uskutočňovanie jazykových kurzov, školení a seminárov
/docs/uskutocnovanie-jazykovych-kurzov-skoleni-seminarov-1713.pdf

Nájdi viac o Uskutočňovanie jazykových kurzov, školení seminárov na: Google | Yahoo | Bing | Facebook | Wikipedia

Poznámka: Dokument spracovala spoločnosť GRAPHTEC s.r.o.. Držiteľom digitálneho vyhotovenia dokumentu je vydavateľstvo Smer s.r.o.. Portál smer.sk dokument zverejnil so súhlasom držiteľa a nenesie zodpovednosť za kvalitu jeho spracovania alebo osobné údaje osôb v ňom obsiahnutých.