Zmluva o vykonaní auditu - Vykonanie externého auditu oprávnenosti a použitia výdavkov rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR – Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog / Národné monitorovacie centrum pre drogy, vedený po

Vitajte na stránke Ginn. Prinášame Vám všetky dôležité štátne dokumenty ako aj dokument: Zmluva o vykonaní auditu - Vykonanie externého auditu oprávnenosti a použitia výdavkov rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR – Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog / Národné monitorovacie centrum pre drogy, vedený po [115722]


Obsah a predmet zmluvy:

Číslo zmluvy: 1363/2010

Dodávateľ: Ing. Andrea Zlochová, Bratislava, Bulíková 13

Predmet zmluvy: Zmluva o vykonaní auditu - Vykonanie externého auditu oprávnenosti a použitia výdavkov rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR – Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog / Národné monitorovacie centrum pre drogy, vedený po

Zmluvná odmena: 4 200

Čiastka navýšená dodatkami: 0

Celková suma: 4 200

Viazané prostriedky: 0

Rezort:

Objednávateľ: Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1


Nájdi viac o Zmluva vykonaní auditu Vykonanie externého auditu oprávnenosti použitia výdavkov rozpočtovej kapitoly Úradu vlády Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti kontrolu drog Národné monitorovacie centrum pre drogy, vedený na: Google | Yahoo | Bing | Facebook | Wikipedia

Poznámka: Dokument spracovala spoločnosť GRAPHTEC s.r.o.. Držiteľom digitálneho vyhotovenia dokumentu je vydavateľstvo Smer s.r.o.. Portál smer.sk dokument zverejnil so súhlasom držiteľa a nenesie zodpovednosť za kvalitu jeho spracovania alebo osobné údaje osôb v ňom obsiahnutých.