Zmluva o dielo - vypracovanie priebežných, výročných a záverečnej správy o implementácii Sektorového operačného programu „Poľnohospodárstvo a a rozvoj vidieka“ pre roky 2004-2006 (kópia na odbore 320)

Vitajte na stránke Ginn. Prinášame Vám všetky dôležité štátne dokumenty ako aj dokument: Zmluva o dielo - vypracovanie priebežných, výročných a záverečnej správy o implementácii Sektorového operačného programu „Poľnohospodárstvo a a rozvoj vidieka“ pre roky 2004-2006 (kópia na odbore 320) [114653]


Obsah a predmet zmluvy:

Číslo zmluvy: 5596/2005-610/2005

Dodávateľ: EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Klincová 37/B

Predmet zmluvy: Zmluva o dielo - vypracovanie priebežných, výročných a záverečnej správy o implementácii Sektorového operačného programu „Poľnohospodárstvo a a rozvoj vidieka“ pre roky 2004-2006 (kópia na odbore 320)

Zmluvná odmena: 165 409

Čiastka navýšená dodatkami: 241 824

Celková suma: 407 233

Viazané prostriedky: 0

Rezort:

Objednávateľ: MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12


Nájdi viac o Zmluva o dielo vypracovanie priebežných, výročných a záverečnej správy o implementácii Sektorového operačného programu „Poľnohospodárstvo a a rozvoj vidieka“ pre roky 2004 2006 (kópia odbore 320) na: Google | Yahoo | Bing | Facebook | Wikipedia

Poznámka: Dokument spracovala spoločnosť GRAPHTEC s.r.o.. Držiteľom digitálneho vyhotovenia dokumentu je vydavateľstvo Smer s.r.o.. Portál smer.sk dokument zverejnil so súhlasom držiteľa a nenesie zodpovednosť za kvalitu jeho spracovania alebo osobné údaje osôb v ňom obsiahnutých.