Prehľad súčastného stavu, ciele zavedenia, princípy, opis metód a zhodnotenie používania pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti pre analýzu prevádzkových udalostí na jadrových elektrárňach obmedzenia a možné prínosy.

Vitajte na stránke Ginn. Prinášame Vám všetky dôležité štátne dokumenty ako aj dokument: Prehľad súčastného stavu, ciele zavedenia, princípy, opis metód a zhodnotenie používania pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti pre analýzu prevádzkových udalostí na jadrových elektrárňach obmedzenia a možné prínosy. [56962]


Obsah a predmet zmluvy:

Číslo zmluvy: 38/2009

Dodávateľ: VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava

Predmet zmluvy: Prehľad súčastného stavu, ciele zavedenia, princípy, opis metód a zhodnotenie používania pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti pre analýzu prevádzkových udalostí na jadrových elektrárňach obmedzenia a možné prínosy.

Zmluvná odmena: 9 199

Čiastka navýšená dodatkami: 0

Celková suma: 9 199

Viazané prostriedky: 0

Rezort: Úrad jadrového dozoru

Objednávateľ: ÚJD SR


Nájdi viac o Prehľad súčastného stavu, ciele zavedenia, princípy, opis metód zhodnotenie používania pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti pre analýzu prevádzkových udalostí jadrových elektrárňach obmedzenia možné prínosy na: Google | Yahoo | Bing | Facebook | Wikipedia

Poznámka: Dokument spracovala spoločnosť GRAPHTEC s.r.o.. Držiteľom digitálneho vyhotovenia dokumentu je vydavateľstvo Smer s.r.o.. Portál smer.sk dokument zverejnil so súhlasom držiteľa a nenesie zodpovednosť za kvalitu jeho spracovania alebo osobné údaje osôb v ňom obsiahnutých.

sk