Zmluva o dielo ROEP Lednické Rovne

Vitajte na stránke Ginn. Prinášame Vám všetky dôležité štátne dokumenty ako aj dokument: Zmluva o dielo ROEP Lednické Rovne [10548]


Obsah a predmet zmluvy:

Číslo zmluvy: 13/2009

Dodávateľ: Geometra s.r.o. Trenčín, Trenčín

Predmet zmluvy: Zmluva o dielo ROEP Lednické Rovne

Zmluvná odmena: 14 994

Čiastka navýšená dodatkami: 0

Celková suma: 14 994

Viazané prostriedky: 0

Rezort: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika

Súbor

Názov: Zmluva o dielo ROEP Lednické Rovne
/docs/zmluva-dielo-roep-lednicke-rovne.pdf

Nájdi viac o Zmluva dielo ROEP Lednické Rovne na: Google | Yahoo | Bing | Facebook | Wikipedia

Poznámka: Dokument spracovala spoločnosť GRAPHTEC s.r.o.. Držiteľom digitálneho vyhotovenia dokumentu je vydavateľstvo Smer s.r.o.. Portál smer.sk dokument zverejnil so súhlasom držiteľa a nenesie zodpovednosť za kvalitu jeho spracovania alebo osobné údaje osôb v ňom obsiahnutých.

sk