Kúpna zmluva č. .../2010 uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Vitajte na stránke Ginn. Prinášame Vám všetky dôležité štátne dokumenty ako aj dokument: Kúpna zmluva č. .../2010 uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka [53217]


Obsah a predmet zmluvy:

Číslo zmluvy: 6/2010

Dodávateľ: DANUBIASERVICE, a.s.

Predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. .../2010 uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvná odmena: 18 561

Čiastka navýšená dodatkami: 0

Celková suma: 18 561

Viazané prostriedky: 0

Rezort: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Objednávateľ: LÚ SR

Súbor

Názov: Kúpna zmluva č. .../2010 uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
/docs/zmluva-uzatvorena-ustanoveniami-obchodneho-zakonnika.pdf

Nájdi viac o Kúpna zmluva 2010 uzatvorená súlade ustanoveniami § 409 nasl Obchodného zákonníka na: Google | Yahoo | Bing | Facebook | Wikipedia

Poznámka: Dokument spracovala spoločnosť GRAPHTEC s.r.o.. Držiteľom digitálneho vyhotovenia dokumentu je vydavateľstvo Smer s.r.o.. Portál smer.sk dokument zverejnil so súhlasom držiteľa a nenesie zodpovednosť za kvalitu jeho spracovania alebo osobné údaje osôb v ňom obsiahnutých.

Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

└─ aby si pridal komentár.

Názory a komentáre

Show Facebook comments
sk

Výnimočné hroby

Každý pamätník oslavuje život. Mnoho ľudí sa rozhodlo zobrazit ich zosnulých v programe výnimočných hrobov spoločnosti Sysoon.