Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka (č. 418/BA/OD/2008)

Vitajte na stránke Ginn. Prinášame Vám všetky dôležité štátne dokumenty ako aj dokument: Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka (č. 418/BA/OD/2008) [56291]


Obsah a predmet zmluvy:

Číslo zmluvy: 45958/2008/2008

Dodávateľ: K+K a.s., Bratislavská 29, 010 01 Žilina

Predmet zmluvy: Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka (č. 418/BA/OD/2008)

Zmluvná odmena: 29 722

Čiastka navýšená dodatkami: 9 480

Celková suma: 39 202

Viazané prostriedky: 0

Rezort: Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR

Objednávateľ: MPSVR SRNájdi viac o Zmluva dielo uzavretá podľa § 536 nasl zákona 513 1991 Obchodného zákonníka ( 418 2008) na: Google | Yahoo | Bing | Facebook | Wikipedia

Poznámka: Dokument spracovala spoločnosť GRAPHTEC s.r.o.. Držiteľom digitálneho vyhotovenia dokumentu je vydavateľstvo Smer s.r.o.. Portál smer.sk dokument zverejnil so súhlasom držiteľa a nenesie zodpovednosť za kvalitu jeho spracovania alebo osobné údaje osôb v ňom obsiahnutých.

Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

└─ aby si pridal komentár.

Názory a komentáre

Show Facebook comments
sk

Výnimočné hroby

Každý pamätník oslavuje život. Mnoho ľudí sa rozhodlo zobrazit ich zosnulých v programe výnimočných hrobov spoločnosti Sysoon.