Zostavenie ROEP pre k.ú. Malá Budafa

Vitajte na stránke Ginn. Prinášame Vám všetky dôležité štátne dokumenty ako aj dokument: Zostavenie ROEP pre k.ú. Malá Budafa [11431]


Obsah a predmet zmluvy:

Číslo zmluvy: 9/2008

Dodávateľ: Geodetická kancelária URBAN-LAUKO s.r.o., Levice, Nám. Šoltésovej 14

Predmet zmluvy: Zostavenie ROEP pre k.ú. Malá Budafa

Zmluvná odmena: 4 562

Čiastka navýšená dodatkami: 0

Celková suma: 4 562

Viazané prostriedky: 0

Rezort: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Objednávateľ: ÚGKK SR , Bratislava, Chlumeckého 2

Súbor

Názov: Zostavenie ROEP pre k.ú. Malá Budafa
/docs/zostavenie-roep-pre-mala-budafa.pdf

Nájdi viac o Zostavenie ROEP pre Malá Budafa na: Google | Yahoo | Bing | Facebook | Wikipedia

Poznámka: Dokument spracovala spoločnosť GRAPHTEC s.r.o.. Držiteľom digitálneho vyhotovenia dokumentu je vydavateľstvo Smer s.r.o.. Portál smer.sk dokument zverejnil so súhlasom držiteľa a nenesie zodpovednosť za kvalitu jeho spracovania alebo osobné údaje osôb v ňom obsiahnutých.

sk