Exekútori a exekúcie. Rady a služby spotrebiteľom a dlžníkom.

GINN aktívne vystupuje v boji proti nezákonným exekúciam a spôsobu ich vykonávania a podozrivým praktikám exekútorov.

Na Slovensku je vedených viac ako 3 milióny exekúcii a exekuovaná je už takmer každá druhá domácnosť. Len sociálna poisťovňa eviduje viac ako 560 tis. aktívnych exekučných konaní.

GINN pripravuje spustenie poradne pre exekuovaných a poskytovanie kompletného právneho servisu v tejto oblasti.

GINN na stope exekútorov. Sľub exekútora


Európska komisia skúmala spoločnosť POHOTOVOSŤ a exekútora Krutého už v roku 2010

Európska komisia začala prešetrovať podozrivé nebankové spoločnosti na Slovensku - najmä praktiky spoločnosti POHOTOVOSŤ s.r.o. a exekútora JUDr. Rudolfa Krutého (bývalého zamestnanca tejto pôžičkovej spoločnosti).

Čo Európsku komisiu znepokojuje?:

 • zmluvné podmienky pôžičiek sa stanovujú prostredníctvom vopred formulovaných podmienok, ktoré jednostranne určili veritelia. 
 • podmienky sú pre spotrebiteľov veľmi tvrdé a ich účelom je zbaviť spotrebiteľa jeho práv
 • absentuje jasné a zreteľné vyjadrenie RPMN (ročnej percentuálnej miery nákladov), tzn. o koľko dlžník zaplatí naviac
 • ak je spor - rieši ho mediátor (rozhodcovský súd) - ten sa však nachádza len v Bratislave, čo znevýhodňuje a predražuje konanie pre spotrebiteľa
 • rozhodcovské konania, ktoré nahrádzajú súdne rozhodnutie, sú zneužívané v neprospech spotrebiteľa (dlžníka)
 • poplatky a podmienky pôžičkových spoločností sú vysoké a nie sú priehľadné
 • pôžičkové spoločnosti sa vyhrážajú a vytvárajú nátlak (až mafiánske praktiky)
 • Slovenskí spotrebitelia nie sú chránení súdmi ani štátom

Útvary Komisie predpokladajú, že väčšina poplatkov, nákladov a sankcií pôžičkových firiem je podľa slovenských právnych predpisov protiprávna a neplatná.

Útvary Komisie sú preto znepokojené, že azda došlo k mnohým prípadom úplného resp. čiastočného vykonania pochybných rozhodcovských rozsudkov proti slovenským, spotrebiteľom.

Zo sťažností zaslaných Komisii vyplýva, že spotrebitelia sú toho názoru, že ich práva boli porušené nielen spoločnosťou POHOTOVOSŤ s. r. o., ale takisto aj príslušnými orgánmia súdmi, pričom sa domnievajú, že im nikto nepomohol, keď boli vystavení predmetným podiúkateľským praktikám.

Okrem pochybností o postupe orgánov zapojených do riešenia jednotlivých prípadov je v uvedených sťažnostiach vyjadrená tiež všeobecná obava, že spotrebitelia nie sú náležitým spôsobom chránení.


Celý spis Európskej komisie si pozrite TU!


Kliknite sem a podporte GINN v odhaľovaní exekútorov!.

Základné služby

Našim cieľom je ochrana práv dlžníka - najmä pred pochybnými exekútormi a ich praktikami.

 • Nahliadnutie do exekučného spisu
 • Nahliadnutie do súdneho spisu
 • Zabezpečenie a ochrana majetku pred exekúciou
 • Vypracovanie listov a dokumentov
 • Sprostredkovanie práce dlžníkom
 • Inkaso a výplata mzdy dlžníka - tak aby na výplatu nemohol siahnuť exekútor
 • Osobný brankrot dlžníka a odborný servis pri konsolidácii záväzkov
 • Zastupovanie právnikom - od roku 2013 sa so súhlasom Ministra spravodlivosti Boreca zúžili práva dlžníka tak, že ho v konaní môže zastupovať len osoba s právnickým vzdelaním
 • Celkové oddĺženie dlžníka

Poradňu plánujeme spustiť už v krátkom čase - v lete 2014.

Dátum aktualizácie: 26.7.2014

Základné linky


GINN mapuje exekútorov a ich majetky

Tím GINN už navštívil niekoľkých exekútorov s cieĺom ukázať ich pracovnú činnosť, exekútorský úrad a ich majetkové pomery Podľa zákona je súdny exekútor štátom určenou a splnomocnenou

osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí a ak tak ustanoví zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“), aj na ďalšiu činnosť. V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa. Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.

Exekútori a exekútorska komora sa tejto aktivite mimoriadne bráni. V súčasnosti prebieha trestné konanie za údajné ohováranie exekútorov a nebezpečné prenasledovanie exekútorov, ktorému čelí zakladateľ GINN - Martin Daňo.

Doteraz sme navštívili tieto úrady:

 • Mgr. Marcela Zummerová
 • JUDr. Oľga Reháková
 • JUDr. Rudolf Krutý
 • Mgr. Anna Michnicová

a pripravujeme návštevy ďalších exekútorských úradov.

Vaše tipy a informácie o majetku exekútorov (čo vlastnia priamo alebo sprostredkovane) nám posielajte na mailto:info@ginn.pro.

Kliknite sem a podporte GINN v odhaľovaní exekútorov!.