Anonymné podanie

Text Vášho podania. Stručne popíšte Váš podnet, napíšte meno osoby/osôb a kde pracuje/ú, názov inštitúcie alebo firmy proti ktorej Váš podnet smeruje.

Vaša bezpečnosť a anonymita je pre nás prvoradá. Naše informačné zdroje chránime tak, ako to nedokáže ani sám štát! Vaša IP adresa ani identifikácia internetového pripojenia nebude zaznamenaná a všetky údaje, ktoré by mohli viesť k zisteniu identifikácie Vášho pripojenia budu automaticky vymazané.


Prípadne pridajte súbor.

Subor1:

Subor2:

Subor3:


Ak posielate súbor, po stlačení tlačidla [Odoslať] počkajte, pokiaľ súbor nebude prenesený.

Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

└─ aby si pridal komentár.

Názory a komentáre

Show Facebook comments
sk

Výnimočné hroby

Každý pamätník oslavuje život. Mnoho ľudí sa rozhodlo zobrazit ich zosnulých v programe výnimočných hrobov spoločnosti Sysoon.