Bol členom KSČ.

Bol členom KSČ.

Date:

Fórum id: 510664

Sysoon Fórum No: 510664, Author: Ján Horváth.
sk