Informácie Pani docentka PhDr. Z. Slezáková, PhD., MPH má ako štátny zamestnanec 100 % pracovný ...

Informácie

Pani docentka PhDr. Z. Slezáková, PhD., MPH má ako štátny zamestnanec 100 % pracovný úväzok na Ministerstve zdravotníctva SR, 100 % pracovný úväzok na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce, 96 %, na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, navyše, voči SZU má ako nadriadený orgán (MZ SR) aj kontrolnú funkciu. Prosím, aká môže byť z jej strany nezávislá, objektívna a profesionálne odvedená kontrolná funkcia?! Kolízia záujmov ako vystrihnutá zo zákona. Potom sa už hravo môže stať, že SZU udelí diplomy /RNDr., dostal ho aj syn exdekana Romana Kováča/, na ktoré univerzita nedostala akreditáciu, alebo že sa nerešpektuje fakt, že na magisterské štúdium verejného zdravotníctva na Fakulte verejného zdravotníctva SZU môžu ísť študovať len tí absolventi bakalárskeho štúdia, ktorí skončili verejné zdravotníctvo alebo len príbuzný odbor, ktorý bol definovaný Ministerstvom školstva, a to - ošetrovateľstvo?! Uznali ho aj andragógovi Andrejovi Kováčovi, prečo asi? Potom je tiež možné, že univerzita má dve katedry manažmentu, že po prepustení cca 120 pracovníkov ako nadbytočných, začala prijímať nových (rozumej poslušnejších) ľudí, že niektoré katedry sú personálne predimenzované, že na škole učí príliš veľa externistov, resp. na výplatných páskach sú ľudia, ktorí na fakulte neodprednášali možno ani hodinu, alebo učia aj takí externisti, ktorých by ešte lepšie nahradili niektorí interní zamestnanci a pod. Na fungovanie tejto univerzity štát vynakladá miliónové investície, ale kontrolná činnosť zo strany ministerstva je len symbolická, aj napriek podnetom adresovaným priamo MZ SR. Aj preto má SZU záujem udržať menovanú vyštudovanú zdravotnú sestričku, ktorá sa "prepracovala" až na docentku, aby aj naďalej tak plnila svoje úlohy, ako doteraz. A vôbec nebude prekvapením, ak sa onedlho dozvieme, že si pani docentka svojou charizmatickou autoritou od svojich podriadených vypýtala nejaký "drobný" darček v podobe napríklad profesúry. Nuž, skúsil by jej to niekto nedať.... Čo by ste robili Vy, na mieste vedenia univerzity? Áno, máte pravdu. Ide len o výšku odmeny, a tá až taká vysoká nie je. Navyše, zaplatia to daňoví poplatníci. Z cudzieho krv netečie. A všetci dookola sa tvária, že nič nevidia, nič nepočuli, o ničom takom ani len nepočuli. A milý čitateľ, denne nás naša politická elita ubezpečuje, ako si váži zákonnosť, slušnosť, pravdivosť, čestnosť, morálku. Ako bojuje proti prospechárstvu, znužívania funkcií verejného činiteľa, proti nezákonnému obohacovaniu sa, proti korupcii, podplácaniu, nehospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami štátu, rozkrádaniu, podvodom a pod. Ako sa zasadzuje o jej "eradikáciu", ako urobí všetko preto, aby spravodlivosť mala navrch, aby sa do funkcií dostávali len ľudia vyznávajúci takéto hodnoty.

Koľko slušných, skutočne čestných, poctivých a nepodplatiteľných ľudí, so širokým odborným potenciálom je vo vysokých funkciách na území Slovenskej republiky...? Koľkí museli odísť, ak si dovolili vyjadriť negatívny názor alebo len nesúhlas so svojimi nadriadenými. Alebo len poukázali na vážne i menej vážne prešľapy alebo porušovanie zákonov? Myslím si, že zo 100, minimálne 99. A toto má byť budúcnosť Slovenska? Slovenská univerzita i ministerstvo zdravotníctva, každé chová vo svojich priestoroch nejakú gorilu. A nie je osamotené...

S pozdravom a úctou Ivan Bielik

Date:

Fórum id: 550384

Sysoon Fórum No: 550384, Author: Ivan Bielik.