Ing. Marián Kolník - vysoký funkcionár Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (poradca ...

Ing. Marián Kolník - vysoký funkcionár Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (poradca ministra fígeľa), bývalý predseda predstavenstva cementárskej spoločnosti, ktorá má byť účastná na výstavbe diaľnic: Lafarge Slovakia, a. s.

Existuje podozrenie z klientelizmu, keď zákazky na právne služby na mdpt sr je prideľované právnej kancelárii bbh slovensko, s. r. o., kde spoločníkom je mgr. peter bak pôvodom z vranova nad topľou, ktorý bol s ing. mariánom kolníkom v cementárskej spoločnosti lafarge slovakia, a. s. členom predstavenstva a ing. marián kolník bol predsedom predstavenstva. tender na mdpt bol zmanipulovaný (účastníkmi tendra boli osoby, ktoré sa poznajú s mgr. petrom bakom a sú v priateľskom zväzku, sú bývalí spolužiaci z právnickej fakulty uk). spoločnosť bbh slovensko od pôsobenia pán mariána kolníka na mdpt vykonáva právne služby aj na železniciach sr a letisku m. r. štefánika a spolupracuje s ministerstvom vnútra. vo všetkých týchto subjektoch má vplyv kdh.

Činnosť Mariána Kolníka má presadzovať lobistické záujme spoločnosti LAFARGE SLOVAKIA, a. s. pri výstavbe diaľnic. Bolo by zaujímavé zistiť osoby, ktoré navštevujú dotyčného pána, vyžiadaním návštevnej knihy.

Date:

Forum id: 502694

Sysoon Forum No: 502694, Author: Emil Hraško.