Momentálne riaditeľ DÚ v Novej Bani. Politicky pravičiar, predtým exekútor DÚ. Na prvý pohľad ...

Momentálne riaditeľ DÚ v Novej Bani. Politicky pravičiar, predtým exekútor DÚ. Na prvý pohľad prísny, ale pri serióznosti protistrany korektný postup. Poslušný úradník.

Commented link: /ludia/bohumil-vavrinec

Date:

Fórum id: 502895

Sysoon Fórum No: 502895, Author: Justkiss Justkiss.
sk

Výnimočné hroby

Každý pamätník oslavuje život. Mnoho ľudí sa rozhodlo zobrazit ich zosnulých v programe výnimočných hrobov spoločnosti Sysoon.