Ing. Ivanecký bol hneď po skončení štúdia (cca 26r) menovaný riaditeľom Daňového úradu Prešov II - ...

Ing. Ivanecký bol hneď po skončení štúdia (cca 26r) menovaný riaditeľom Daňového úradu Prešov II - ešte za éry, keď bola generálnou riaditeľkou DRSR Ing. Machová, ktorá bola blízkou kamarátkou jeho matky Agnesy Ivaneckej. Agnesa Ivanecká má účtovnú a poradenskú firmu v Prešov a Ivanecký za čias svojho pôsobenia priaznivo pôsobil na kontroly a odpočty DPH klientov jeho matky. Daňové priznania sám podával v úradných hodinách na úrade, ktorý riadil. Neskôr ho menovali za riaditeľa odboru mimoriadnych kontrôl v Prešove (bývalý úrad Daňového preverovania - daňová polícia). Bol málo obľúbený, nevedel riadiť zamestnancov (nemal skúseností), nevyznal sa v zákonoch, vyhýbal sa riešeniu problémov a spôsobil značné škody na štátnom rozpočte aj tým, že boli vyplatené vysoké náhrady škody v neskorších súdnych sporoch so štátom. Vybrané subjekty udával, aby sám kryl vlastné zločiny - intenzívny spolupracovník s Úradom boja proti Korupcii v Banskej Bystrici. Neskôr ho pre jeho neschopnosť preradili do Levíc (keď sa pamätám) a potom celkovo prepustili. Prosím, pridajte ďalšie príspevky, nech sa dozvieme čo najviac....

Commented link: /ludia/viliam-ivanecky

Date:

Forum id: 502685

Sysoon Forum No: 502685, Author: Martin Kovac.