Spoločnosť ( akciová spoločnosť ) za rok 2010 v zmysle novely Zákona o účtovníctvenemala povinnosť ...

Spoločnosť ( akciová spoločnosť ) za rok 2010 v zmysle novely Zákona o účtovníctvenemala povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a taktiež týmto zanikla povinnosť účtovať o odloženej dani.Nakoľko v predošlých účtovných obdobiach bol zaúčtovaný daňový záväzok,spoločnosť sa k 31.12.2010 rozhodla odúčtovať odloženú daň.Odúčtovanie bolo vykonané účtovnýn zápisom MD 481 a D 592.Nakoľko táto účtovná závierka vstupovala do konsolidovanej účtovnej závierky mesta ( ktoré je 10% - ným vlastníkom a.s. ) hlavnej účtovníčke mesta vznikol problém pri konsolidovanej závierke z dôvodu mínusovej odloženej dane a.s. zaúčtovanej na účte 592. Prezentuje názor , že spoločnosť a.s. nemala o odloženej dani takto účtovať , ale odúčtovanie sa malo vykonať cez účet 428 resp. 429. V zmysle postupov účtovania pre podnikateľov sa na účte 428 resp. 429 účtuje okrem iných skutočností ustanovených týmto opatrením aj významné opravy chýb minulých období a rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad. Z toho vyplýva , že odúčtovanie odloženej dane nie je oprava chýb minulých a ani zmena použitých metód a zásad.

Nakoľko mesto ( ako vlastník a.s. ) trvá na prepracovaní účtovnej závierky , žiadame Vás o stanovisko , ako mala spoločnosť postupovať pri odúčtovaní odloženej dane.

Ďakujeme.

Date:

Fórum id: 506216

Sysoon Fórum No: 506216, Author: Akciovka Mesta.

Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

└─ aby si pridal komentár.

Názory a komentáre

Show Facebook comments
sk

Výnimočné hroby

Každý pamätník oslavuje život. Mnoho ľudí sa rozhodlo zobrazit ich zosnulých v programe výnimočných hrobov spoločnosti Sysoon.