??? v statnej sprave je od roku 2004 (je vsetko v sulade ??? Obvodný úrad Spišská Nová Ves Číslo ...

??? v statnej sprave je od roku 2004 (je vsetko v sulade ???

Obvodný úrad Spišská Nová Ves

Číslo živnostenského registra: 801-609

Obchodné meno

Ľubomír Širilla

IČO

32367996

Miesto podnikania

05566 Smolník 529

Podnikateľský subjekt ukončil svoju činnosť k 11. 11. 2009

Predmety podnikania

Povoznícke a približovacie práce

Deň vzniku oprávnenia: 13. 8. 1993

Deň zániku oprávnenia: 11. 11. 2009

Služby v rámci lesníctva, ťažby a manipulácie dreva

Deň vzniku oprávnenia: 13. 8. 1993

Deň zániku oprávnenia: 11. 11. 2009

Dátum výpisu: 2. 12. 2012

Commented link: /ludia/lubomir-sirilla

Date:

Forum id: 547927

Sysoon Forum No: 547927, Author: Roman Shurger.

Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

└─ aby si pridal komentár.

Názory a komentáre

Show Facebook comments