Na základe Vášho listu Vás žiadame o vrátenie čiastky 99,58 EUR na náš bežný účet 12419212/0200, ...

Na základe Vášho listu Vás žiadame o vrátenie čiastky 99,58 EUR na náš bežný účet 12419212/0200, ktorý Vám bol uhradený

29.6.2011.

Ďakujem Šusterová,ekonom

Commented link: /ludia/lenka-repaska

Date:

Fórum id: 507198

Sysoon Fórum No: 507198, Author: Poľnohospodárske Družstvo.

Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

└─ aby si pridal komentár.

Názory a komentáre

Show Facebook comments
sk

Výnimočné hroby

Každý pamätník oslavuje život. Mnoho ľudí sa rozhodlo zobrazit ich zosnulých v programe výnimočných hrobov spoločnosti Sysoon.