Znižovanie evidovanej nezamestnanosti ? Bezmála 8 ročné vládnutie SMERu a Rberta Fica prináša ...

Znižovanie evidovanej nezamestnanosti ?

Bezmála 8 ročné vládnutie SMERu a Rberta Fica

prináša úspechy. Ekonomika rastie najviac z krajín

EÚ, ceny klesajú a klesá aj nezamestnanosť ?!! Voľby

sa blížia a tak SMER začal masívnu reklamnú kampaň

na ohlúpenie potenciálnych voličov SMERu. Pozrime sa však na to prečo akože klesá nezamestnanosť na Slovensku. Hlavný operatér JUDr. Richter prezentoval

v posledných dňoch čísla evidovanej nezamestnanosti. Čuduj sa svete stále klesá hoci na úradoch práce to praská vo švíkoch. No dlho už nebude !!! Čarodejník zo SMERu geniálne vymyslel spôsob ako znížiť hrozivo

stúpajúcu nezamestnanosť. Prvým opatrením bolo protiústavné zavedenie povinnej práce na 32 hodín mesačne! Kto ju odmietol čo i z vážnych dôvodov bol

vyradený z evidencie úradu. Tým sa to všetko iba začalo. Druhé opatrenie je aplikované v účasti na prezentáciách rôznych súkromných firiem /akých ? /

Na úrade Vám oznámia, že máte ísť na prezentáciu

firmy XY. Dajú Vám termín a dátum. Nepoučia Vás aké

sankcie Vás čakajú ak sa náhodou na akcii firiem

nezúčastníte. Dnes som sa dozvedel verdikt aj ja. Budete vyradený s evidencie úradu práce !!! Znelo strohé konštatovanie referentky. Ďalší spôsob ako percento poklesne. Bez možnosti obhájiť svoju neúčasť, bez šance náhradného termínu Vás jednoducho

odpíšu !!! Pán Daňo, skúste vypátrať aké firmy pomáhajú SMERu znižovať evidovanú nezamestnanosť na Slovensku ! Tuším, že to tam riadne smrdí !!!

Commented link: /home

Date:

Fórum id: 706621

Sysoon Fórum No: 706621, Author: Ivan 77.
sk

Výnimočné hroby

Každý pamätník oslavuje život. Mnoho ľudí sa rozhodlo zobrazit ich zosnulých v programe výnimočných hrobov spoločnosti Sysoon.