Pravidlá pre komentáre

Naša stránka Vám umožňuje začať diskusiu, opýtať sa otázku, prípadne zdieľať Váš názor.

Všetci registrovaní užívatelia môžu pridať poznámku, komentár a ohodnodnotiť iný komentár, či článok. Ktokoľvek sa môže zaregistrovať ako užívateľ (člen) bezplatne. Pri komentári je zobrazené Vaše meno, ale emailová adresa je skrytá a nie je zdieľaná s inými užívateľmi.

Pred pridaním Vášho príspevku myslite na tieto pravidlá:

  • Prosím, buďte ohľaduplní a majte rešpekt.
  • Používajte prirodzený, štandardný písaný text, interpunkciu a štýl. Klasické vety a základná gramatika pomôže iným uživateľom lepšie pochopiť Váš text.
  • Nepoužívajte urážky, obscénnosti, hanlivé slová, alebo iný neprijateľný text. Komentáre by nemali obťažovať, urážať, alebo ohrozovať osobnú bezpečnosť osôb alebo ich majetok, nemali by byť nepravdivé, ohovárať alebo sa vydávať/maskovať za iné osoby.
  • Pamätajte - toto je verejné fórum. Nezvereňujte osobné informácie, telefónne čísla, emaily, poštové adresy alebo čísla kreditných kariet - Vašich ani iných osôb.
  • Nekopírujte iné materiály, texty, ochranné známky alebo iné duševné vlastníctvo - je to nelegálne. To zahŕňa aj kopírovanie a vkladanie obsahu z iných stránok. Váš komentár by mal byť Vašim originálny dielom.
  • Do komentárov nevkladajte kód HTML, vírusy alebo iný škodlivý obsah.

Sysoon si rezervuje právo na odmietnutie alebo vymazaenie akéhokoľvek príspevku, ktorý nespĺňa horeuvedené kritéria alebo legálne podmienky používania tejto stránky ako aj zrušenie užívateľského účtu (vrátane mailu) v prípade hrubého porušenia uvedených podmienok.

Sysoon nie je zodpovedný za zverejnené príspevky ani žiadnym spôsobom neručí za príspevky priadané jeho užívateľmi.

Poznámka: Komentár môžete upraviť do 10 minút po jeho pridaní.

sk