Andor Borostyán je evidovaný(á) ako tzv. biely kôň

Adresa bydliska alebo pôsobenia: Alkotmány utca 24, Káloz, Štát: hu

Poradové číslo v listine bielych koní: 123

Subjekt z listiny bielych koní v zostave, ktorú zostavila Finančná správa k 31.3.2012. Informácie z Finančnej správy sa na verejnosť dostali v mesiaci November / December 2013.

Hľadaj viac informácií o: Andor Borostyán na Googli

Späť na hľadanie bielych koní

Databáza, ktorá unikla z FS sa na naše stránky dostala aj s finančnou podporou občanov. Podporte GINN.

Firmy, kde pôsobí biely kôň

Fat Aligator s.r.o. - firma bieleho koňa

pozn. Údaj pochádza z databázy Finančnej správy SR

Pomôcky pre ďalšie hľadanie:

Postavenie bieleho konania v spoločnosti:

 • spoločník, Od: 2010-10-14,
 • štatutár, Od: 2010-10-01,
 • Identifikacné císlo (ICO): 36843491
 • Danové identifikacné císlo (DIC DPH): SK2022455644
 • Danové identifikacné císlo(DIC): 2022455644
 • Štátna príslušnosť: sk
 • Daňový úrad: Komárno
 • KING DIAMOND s.r.o. - firma bieleho koňa

  pozn. Údaj pochádza z databázy Finančnej správy SR

  Pomôcky pre ďalšie hľadanie:

  Postavenie bieleho konania v spoločnosti:

  • štatutár, Od: 2009-11-05,
 • Identifikacné císlo (ICO): 44019955
 • Danové identifikacné císlo (DIC DPH): SK2022559264
 • Danové identifikacné císlo(DIC): 2022559264
 • Štátna príslušnosť: sk
 • Daňový úrad: Štúrovo
 • PROTIMEX,spol. s r.o. - firma bieleho koňa

  pozn. Údaj pochádza z databázy Finančnej správy SR

  Pomôcky pre ďalšie hľadanie:

  Postavenie bieleho konania v spoločnosti:

  • spoločník, Od: 2008-04-30,Do: 2010-06-12
  • štatutár, Od: 2008-04-30,Do: 2010-06-12
 • Identifikacné císlo (ICO): 36549665
 • Danové identifikacné císlo (DIC DPH): SK2020142894
 • Danové identifikacné císlo(DIC): 2020142894
 • Štátna príslušnosť: sk
 • Daňový úrad: Štúrovo
 • VILIMPEX s.r.o. - firma bieleho koňa

  pozn. Údaj pochádza z databázy Finančnej správy SR

  Pomôcky pre ďalšie hľadanie:

  Postavenie bieleho konania v spoločnosti:

  • spoločník, Od: 2008-11-04,
  • štatutár, Od: 2008-11-04,
 • Identifikacné císlo (ICO): 36834424
 • Danové identifikacné císlo (DIC DPH): SK2022448593
 • Danové identifikacné císlo(DIC): 2022448593
 • Štátna príslušnosť: sk
 • Daňový úrad: Komárno
 • Upozornenie: Toto je výpis z interného dokumentu, ktorý je označený ako "Daňové subjekty, v ktorých sú evidované biele kone". Dokument vypracovala a vedie Finančná správa SR a unikol v sérií množstva elektronických dokumentov a extrémne citlivých osobných údajov daňových subjektov v Decembri 2013! Databáza má 1227 mien bielych koňov a 3389 firiem v ktorých pôsobia. Existuje dôvodné podozrenie, že tento interný dokument viedla Finančná správa bez zákonného opodstatnenia a s týmito informáciami sa živo obchoduje na čiernom trhu. Doteraz nikto nevysvetlil, kto rozhoduje o zápise a výmaze z tejto tabuľky a aké kritéria sú, aby bol niekto označený za bieleho koňa. Podľa predbežných informácií sa s týmito informáciami dostávajú do styku: Daniel Čech - generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej FS SR, Branislav Kušík - priateľ Jána Počiatka a tvorca tzv. daňovej kobry a Ondrej Jendroľ - riaditeľ boja proti podvodom FS SR. Pre akékoľvek informácie sa obráťe na vedenie Finančnej správy SR.. Ak sa tento záznam týka Vašej osoby a myslíte si, že Finančná správa Vás eviduje ako bieleho koňa v rozpore so zákonom - vyhľadajte právnu pomoc a kontaktujte GINN. Vaše stanovisko alebo vyhlásenie k tomuto zoznamu s radosťou zverejníme a poskytneme aj ďalšie informácie.

  Ďalšie možnosti: >Hľadaj biele kone<

  Uniknuté štátne dokumenty, biele kone
  sk

  Výnimočné hroby

  Každý pamätník oslavuje život. Mnoho ľudí sa rozhodlo zobrazit ich zosnulých v programe výnimočných hrobov spoločnosti Sysoon.